Att i en organisation bygga sina beslut på underliggande data är viktigt när du bland annat skapar nya affärsidéer, intäktsströmmar, förutspår trender, optimerar nuvarande lösningar eller behöver ta in nya insikter. Många organisationer tenderar dock till att ta fel datadrivna beslut, så här kommer fem fallgropar som du borde se upp för och förslag på lösningar till dessa problem:

1. Organisationens vision är floskler

Att veta den långsiktiga planen för vad organisationen ska uppnå kan kännas självklart, men är långt ifrån det. Att ha en vision som stimulerar, engagerar och tydliggör företagets plan – snarare än att ha ord som låter bra – hjälper hela organisationen att ha en gemensam långsiktig plan. Det ökar möjligheten för att organisationen samlar in data som är rätt för organisationen och vilka frågor som ska lösas med hjälp av den insamlade datan.

2. Du identifierar inte syfte och mål

Vilka beslut ska tas med hjälp av analysen? Utan ett tydligt mål kommer din data att inte lösa era affärsbeslut och därmed inte öka insikterna. En lösning är att konkretisera och bygga upp mål. Exempelvis kan ni utgå ifrån SMART-modellen; mål som är Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta. Alla parametrar av målen sätts då som riktlinjer, inte bara vilken data du har tillgång till, utan även när ett beslut kan och ska fattas utifrån datan, spelar roll för målen som sätts upp

3. Din data speglar inte verkligheten

Den data som du använder kanske endast är data inom ert företag. Speglar den verkligen verkligheten och hela marknaden eller bara en kundgrupp hos några av era produkter? Antar du att samma trender som du tidigare sett i din data kommer att upprepa sig på samma sätt?

Lösningar här kan vara att kombinera datakällor och använda datakällor som motsvarar hela din marknad, exempelvis genom att veta vilken skillnad du har i organisationens portfölj till skillnad mot konkurrenterna.

4. Du förstår inte er data

Att analysera och förstå din data är A och O för att ta rätt beslut. Hitta inte på slutsatser som inte går att ta från datan, men var heller inte rädd att ta beslut som grundar sig i din data.

5. Du löser för få affärsbeslut

Identifierar du nya mål för att lösa nya utmaningar i organisationen? Om inte samlas också för lite data in för att lösa affärsbesluten. Var inte nöjd med att du löst ett datadrivet affärsbeslut utan uppdatera processen ständigt för att fortsatt vara konkurrenskraftig på marknaden. Om organisationen förstår vilka beslut och hur ni kan ta datadrivna beslut kommer det att öka effektiviteten och produktiviteten i företaget och hjälpa dig att hitta nya strategier för att utveckla affärsverksamheten. Det kommer att leda till ökad transparens och tydlighet för vilka beslut och varför besluten tas!

Författare: Sebastian Ljungberg

Vill du veta mer?

Kontakta Sebastian Ljungberg