Artificiell intelligens definieras ofta som förmågan hos en maskin att efterlikna intelligent mänskligt beteende. Det finns en intressant paradox i detta om vi tittar på människornas förmåga att applicera den artificiella intelligensen i företag och samhälle. Den största utmaningen verkar nämligen ligga i vår bristande kompetens och förmåga.

AI

Vinnovas rapport om AI i svenskt näringsliv och samhälle från 2018, belyser man faktorer som är viktiga i alla verksamheter för att starta arbetet med AI:

  • Affärs- och verksamhetsmodeller – för vissa företag och offentliga verksamheter är den värdeskapande potentialen med AI tydlig, medan andra ännu inte ser nyttan lika tydligt.
  • Drivkrafter – för vissa företag är AI redan en viktig konkurrensfaktor, medan andra ännu saknar tydliga drivkrafter och drivkrafterna är generellt sett svaga i offentlig verksamhet.
  • Datatillgång – inom de flesta områden är bristande datatillgång en avgörande begränsning för utveckling av affärsmodeller och verksamhetsmodeller baserade på AI-tillämpningar.
  • Kompetens – företags och offentliga verksamheters begränsade AI-kompetens, hos både ledningar och medarbetare, hämmar AI-utvecklingen i de flesta verksamheter.

Kompetensen är avgörande för att se potentialen med AI och kanske för att våga ta det första steget mot nya affärs- och verksamhetsmodeller.

Hur ökar vi kompetens kring AI och vem behöver förstå vad?

Alla behöver inte förstå neurala nätverk eller machine learning på kodnivå. Men den generella kompetensnivån behöver höjas. Det finns några bra initiativ, till exempel onlinekursen Elements of AI, som har målet att göra AI förståeligt för alla. Utbildningen har tagits fram i Finland av Reaktor och Helsingfors universitet, och finns nu tillgänglig i Sverige tack vare AI Innovation of Sweden.

Elements of AI är en utbildning som alla kan (och borde) genomgå, men speciellt värdefull är den om du sitter i en verksamhet där det pratas om att bli mer datadriven. Vilken betydelse har data? Vad innebär det att använda data i AI-modeller?

Andrew Ng, AI-guru, grundare och VD på Landing AI och forskare på Stanford University, trycker på betydelsen av kompetens och olika typer av utbildningar för olika roller i ett företag i sin AI Transformation Playbook:

Företagsledare och ledare i högre befattningar behöver en grundförståelse för AI som inkluderar teknologier, data och vad AI kan och inte kan göra – för att förstå vilken påverkan AI har på företagets strategi. Då kan de börja utveckla en AI strategi, besluta kring resurser och kompetens och inte minst vara engagerade och insatta i det AI arbete som påbörjas. Ledningens backning är central i alla AI-initiativ. En grundförståelse för AI på den här nivån kräver inte mer än en dags utbildning.

Ledare med ansvar för att genomföra AI projekt behöver ytterligare utbildning för att kunna sätta mål för projekten, allokera rätt resurser, följa framdrift och göra eventuella korrigeringar för att säkra leverans. Utöver grunderna behöver de en förståelse typer av algoritmer och vilka krav de ställer. Dessutom krävs en förståelse för arbetsprocessen i AI-projekt, vilka roller som behövs och hur ansvar fördelas. AI handlar om att experimentera, det är inte alla initiativ som kommer flyga. Att skapa en kultur där man får misslyckas och börja om är ledarnas ansvar.

Data Scientists eller som Andrew Ng kallar det, AI engineers, ska givetvis vara experterna som har djup teknisk förståelse av machine learning och metoder för att träna modeller och de behöver löpande utbildning för att hänga med i utvecklingen inom AI teknologi. Men det krävs också en förmåga att implementera de arbetsprocesser teamet ska jobba utifrån och att förstå affärsproblemet som ska lösas.

Höga förväntningar på AI framåt

AI är fortfarande inte utbrett och använt inom företagen i Sverige, men det finns höga förväntningar. Enligt rapporten AI in Europe – Sweden av Microsoft och EY, är svenska företag de i Europa som förväntar sig störst påverkan från AI, både inom kärnverksamhet, sidoverksamhet och helt nya affärer.

Höga förväntningar ställer också krav; krav på kompetens och förmåga att genomföra AI-projekt. Sveriges regering har uttalat att Sverige ska var bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och öka vår digitala kompetens.

Så låt oss inte vila på hanen när det gäller AI. Kom igång!

Av Agneta Lund, Affärsutvecklare och konsult inom AI och hållbarhet, Forefront Consulting