Framför allt AI och 5G skapar betydande möjligheter för skogsnäringen, det gör även IoT och Edge Computing, och det redan nu. Det konstateras i Biometria Labs trendspaningsrapport som publiceras för första gången.

”Det har varit spännande att tillsammans med Biometria och andra representanter från det skogliga branschen bidra med Forefronts kompetens inom framåtlutade tekniker som AI, IoT och 5G och tillsammans diskutera möjliga framtida utvecklingsområden.”  säger Linda Åstrand, Regionchef Mitt, som har lett Forefronts team bestående av bl a Michael Forsberg och Fredrik Lindström.

Biometria, som hanterar virkesvärden motsvarande 114 miljarder kronor per år, ser spaningen som viktig för att identifiera vilka framtida digitala tjänster det finns behov för inom skogsnäringen. I rapporten identifieras flera trender, framför allt lyfts automatisering fram.

− Generellt går virkesmätning mot mer del- och helautomatiserat. Här ser vi att AI har en betydande roll. För såväl sågtimmer som massaved kan kvalitetsklassningen automatiseras och framåt ser vi hur 5G skapar stora möjligheter att fjärrstyra truckar för lossning och lastning, säger Tanja Keisu, chef för Biometria Labs.

Inom Biometria utvecklas just nu det nya branschgemensamma IT-systemet VIOL 3. Projektet skapar förutsättningar att driva den digitala utvecklingen, mycket med hjälp av all data som hanteras. Systemet är byggt på den senaste tekniken och kommer att nyttjas av hela branschen.

− Branschen är allt annat än mossig. Det har hänt mycket de senaste tio åren, bara fjärrmätningen är ett stort digitaliseringsresultat när mätningen flyttats från industrin till centraler.  Ett annat exempel på vad AI kan göra som många tittar på är det mot stående skog. Kartläggning av skador på skog och planering av skogsskötselåtgärder till exempel, det ger enorma fördelar både klimat- och teknikmässigt, säger Tanja Keisu.

Skogsbrukets Datacentral (SDC), sedermera Biometria, startade sin digitaliseringsresa redan 1961. Det medlemsägda företaget har gått från stordator- till molnmiljö och datadriven innovation. Biometria har länge samlat in och hanterat data för resultat, redovisning och service. Från 60-talet har Biometria stegvis hängt med i den tekniska utvecklingen och Labs är ytterligare ett steg på vägen.

− Biometria Labs är en avdelning för innovation där sträckan mellan idé, prototyp och test är kort. Ett av syftena med trendrapporten är att vi får fram idéer gemensamt med branschen och att vi här kan förutse ny teknologi, säger Tanja Keisu.

Labs trendspaning, som är gjord i samarbete med Forefront och Microsoft, finns nedladdningsbar på: www.biometria.se/labs

Kontakta Linda Åstrand om du vill veta mer!