Nu har anmälan till nästa omgång av Lösningsarkitektur-akademin, med kursstart i januari 2021, öppnat! Under utbildningen får du både en allmän grund att stå på och sätt att förhålla dig till arkitektur, som är avgörande för att driva lösningar till genomförande. 

Mattias Ericsson, ansvarig för utbildningen, svarar på tre frågor: 

Vad ger kursen mig som deltar? 

Kursen går på djupet kring hur du kan tänka och agera som lösningsarkitekt, samtidigt som du får en grund att stå på kring vad lösningsarkitektur är. Det blir tillfälle att diskutera, träna och ta in nya intryck. 

Vem passar kursen för? 

Utbildningen passar dig som arbetar som IT-, lösnings- eller mjukvaruarkitekt och vill bredda dig och få nya perspektiv på arkitekturarbete – det vill säga mer än det som traditionellt förknippas med arkitektur. Den passar även för dig som är senior utvecklare och vill ta ett kliv mot arkitektur eller en teknisk projektledare som vill öka sin förståelse för arkitektur och nya sätt att tänka.  

Vad förväntas av kursdeltagarna? 

Närvaro och engagemang. Utbildningen bygger på att du som deltagare är aktiv i diskussioner och lyssnar och ställer frågor till våra erfarna lärare. Du förväntas även delta i övningar och bidra med egna erfarenheter!  

Läs mer och anmäl dig här: https://www.forefront.se/erbjudande/academy/losningsarkitektur-akademi/