Under webinaret ”Moving Analytics to the Cloud” delade Michael, Filip och Christian med sig av sina erfarenheter av att flytta data till molnet. Vi har pratat närmare med Filip Andersson som delar sina tankar.

Filip Andersson

Vad upplever du är den största utmaningen med att flytta data och analys till molnet?

Man fastnar gärna i att återskapa samma lösning som man har on-prem fast i molnet så att säga, och allt det innebär. Redan i ett tidigt stadie i flytten från on-prem till molnet har man möjlighet att bygga bort ineffektiva lösningar och processer. Det kan med fördel göras i etapper, först kan man återskapa befintlig lösning samtidigt som man effektiviserar lågt hängande frukter. När man väl har lösningen på plats kan man sedan faktiskt börja dra nytta av molnet för att utöka och förbättra sin lösning på ett sätt som inte hade varit möjligt on-prem, det är här det roliga börjar! 

Finns det något scenario där man inte ska flytta sin data till molnet?

Jag anser inte att man ska flytta allt till molnet bara för att. Om man inte har definierat ett use case där man faktiskt ser en konkret vinning på att gå över till molnet kan man lika gärna fortsätta on-prem. Med det sagt kan man ju lika gärna flytta över datakälla nummer 9 och 10 till molnet när de första 8 som hade tydliga användningsområden redan är där, när man ändå har ångan uppe. Många är oroliga för datasäkerheten också, det finns bra lösningar för det i molnet numera men det är såklart viktigt att man skaffar sig bra kunskap kring det innan man implementerar i molnet så att man hittar något som passar sin specifika organisation. 

När det gäller att flytta data till molnet, vilket är ditt bästa tips?

Att jobba i molnet är inte samma sak som on-prem. I grund och botten är det givetvis också fysiska maskiner som gör jobbet men molnplattformar öppnar upp för en frihet som inte finns on-prem. Med frihet kommer såklart också ansvar och det är viktigt att man skapar en lösning som fungerar idag men också är hållbar framåt. Tänk modulbaserat. 

Se webinaret ”Moving Analytics to the Cloud” nedan.