Forefront har nyligen, tillsammans med verksamheter inom skola, socialtjänst och CSN, tagit fram en genomföranderapport till projektet ”Digitalisering och data för ungas uppväxtvillkor”. I rapporten beskrivs processer och informationsflöden med syftet att identifiera mål och möjligheter till förbättring.

Såhär beskrivs projektet på Bron Innovations webbsida: Det finns en stor mängd information om ungdomars skolsituation och uppväxtvillkor men ofta är informationen analog och inte standardiserad. Projektet ”Digitalisering och data för ungas uppväxtvillkor” ska hitta sätt att digitalisera processer mellan skola, socialtjänst och CSN. Visionen är att i förlängningen skapa en nationell databas för att tidigt kunna identifiera elever med problem, kunna sätta in rätt åtgärder och få fler att fullfölja sin skolgång.”

”Att få medverka i ett projekt som syftar till att förbättra ungas uppväxtvillkor är i sig ett hedersuppdrag. Att dessutom göra det genom att kombinera kompetenser från våra regionkontor – vilket innebär att vi arbetat digitalt både i vardagen och i leveransen – och tillsammans med Bron Innovation i Sundsvall gör det till ett riktigt coolt uppdrag! ” säger Agneta Lund, Affärsutvecklare inom AI och hållbarhet på Forefront.

Forefronts anställda har tillsammans lagt grunden till Forefronts hållbarhetsarbete och valt ut de globala mål inom Agenda 2030 där vi fokuserar vår innovationskraft: Mål 3 ”Hälsa och Välbefinnande”, mål 5 ”Jämställdhet” och mål 9 ”Hållbar Industri, Innovation och Infrastruktur”. Det här uppdraget är ett steg på vägen i att arbeta konkret med målen.

Läs mer om projektet i sin helhet och se rapporten här