I januari 2021 rankades Forefronts hållbarhetsarbete av det oberoende företaget EcoVadis. Det blev en silvermedalj, vilket innebär att Forefront rankas som topp 25% av alla företag som utvärderats av EcoVadis. 

Vi är väldigt glada över detta resultat”, säger Agneta Lund, hållbarhetschef på Forefront. ”Det visar att de ansträngningar vi gjort under de senaste två åren har gett resultat. 

Forefront håller hög nivå inom miljö och arbetsrätt 

Den utvärdering som EcoVadis gjort visar att Forefront håller en hög nivå inom områden som environment, labor & human rights, ethics och sustainable procurement. Givetvis finns det massor kvar att göra, och Forefront kan med hjälp av utvärderingen rikta åtgärder åt rätt håll. KPI:er och uppföljningen av dessa är ett av de identifierade förbättringsområdena.  

Hållbara tekniklösningar viktigt i framtida hållbarhetsarbetet 

Forefront fortsätter att utveckla arbetet med hållbara tekniklösningar, ett område där vi tillsammans med kunder redan idag ligger långt fram. Vi har extremt duktiga konsulter som jobbar med software craftmanship och utbildar kollegor, vi utvecklar komponentbaserat och enligt clean code.  

Ett annat mål är att vi ska bygga upp ett tydligare, enklare och mer effektivt hållbarhetsramverk på Forefront. Det inkluderar allt från hur vi svarar på upphandlingar och offerter till hur vi upprätthåller våra policys och följer upp KPI:er.  

Ett hållbarhetsarbete som utgår från FN:s Agenda 2030 

Utifrån de globala målen i FN:s Agenda 2030 arbetar vi med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Agenda 2030 ger oss ett ramverk för hållbarhetsarbetet och vi har de senaste åren bland annat: 

  • Reviderat miljö- och resepolicys 
  • Satt strategiska utvecklingsmål över en period av tre år 
  • Identifierat förbättringsområden 

Forefront får ofta frågor kring vårt hållbarhetsarbete. Det är något vi välkomnar eftersom det sporrar oss att ta steg framåt. Vill du veta mer om vad vi planerar framåt? Hör av dig till Agneta Lund. 

Om EcoVadis 

EcoVadis är ett globalt CSR-utvärderingsföretag som, baserat på internationella standarder, gör individuella hållbarhetsbedömningar.