Som del i tillväxtstrategin etablerar Forefront Consulting nu ytterligare ett kontor, denna gång i Åre.

Forefront Consulting i Åre

“Kontoret i House Be blir en fysisk plats för vårt Center of Excellence inom IoT, där erbjudandet byggs starkt av hela Forefront, med Åre som nav.” säger Fredrik Carlén, ansvarig för Åre-kontoret. Vi kommer också att driva satsningar på egna produkter, vilket är något vi brinner för och som matchar regionens styrkor.” 

Åre-kontoret stöttar även hela Forefront med event och workshops mot kunder, partners och anställda. Erfarenheter delas mellan de sju kontoren i Sverige, med kompetenser inom Strategi & Verksamhet, Design och Teknik.

“Vi jobbar med hela digitaliseringserbjudandet, men teknik och utveckling i synnerhet. Tiden är mogen för allt mer distribuerade team, så i Åre ska vi ligga långt fram och stärka samarbetet med våra kunder i resten av landet. Vi erbjuder kunderna leveranser av yppersta kvalitet och våra anställda den livskvalitet Åre-livet innebär.” säger Fredrik.

Ambitionen är att fördubbla antalet anställda under 2018. Forefront har redan rekryterat 5 personer till det nya kontoret, utöver Fredrik och Karl-Petter Åkesson som var med från starten i januari. Vi lägger mycket tid på att bygga ett starkt och jämställt team från start, och ser fram mot att fortsätta vår tillväxtresa i regionen”, säger Fredrik.

Ytterligare information lämnas av:

Fredrik Carlén
Ansvarig Forefront Consulting Åre
070 – 239 25 29
fredrik.carlen@forefront.se