Partnerskapet är inom området Google Cloud Platform (GCP). Inom GCP ryms bland annat Data & AI samt Kubernetes och modern applikationsutveckling med Microservices och DevOps i Google Cloud.

Forefront kan nu kombinera styrkan och möjligheterna i Google GCP med konsulternas erfarenhet inom Data, AI och Applikationsutveckling. Därmed kan vi ytterligare hjälpa kunder att få djupare insikt och kunskap från data, samt utveckla innovativa produkter och lösningar för dem.

Forefronts kunder förflyttar sig mot molnplattformar och vi vill givetvis vara med dem på den resanVi vill också vara Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom vårt område – i och med partnerskapet med Google skapas nya möjligheter för våra anställda att utvecklas inom en av marknadens mest attraktiva teknikplattformar” säger Johan Sollbe, Partneransvarig på Forefront Consulting.