Forefront har tecknat ett nytt ramavtal med Folkhälsomyndigheten för leverans av IT-konsulttjänster.

Avtal har tilldelats inom områdena:

  • Systemutveckling och Förvaltning,
  • Infrastruktur och säkerhet,
  • Strategi, Verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning

Forefront är en stark leverantör av efterfrågade tjänster då vi har många konsulter specialiserade på nämnda områden. Ramavtalet gäller i två år, med option på förlängning i ytterligare två år.