Forefront Consulting har tecknat ett nytt ramavtal med Norrenergi. Avtal har tilldelats Forefront som leverantör av konsulttjänster inom området Data och analys, med underområden Datadriven process och organisation samt Datahantering, analys och teknik.

“Data och analys kommer spela en central roll i Norrenergis digitala transformation”, säger Johan Grünwedl, ansvarig för upphandlingen på Norrenergi. “Samarbetet med Forefront ökar vår kapacitet och förmåga inom området, vilket gör att vi kan effektivisera vår verksamhet och ta fram bättre lösningar för att hjälpa våra kunder i deras arbete med bland annat energieffektivisering.

Data och analys har blivit allt en allt viktigare och mer strategisk fråga för många företag, organisationer och myndigheter. Forefront har vuxit till en stor aktör inom området och har många konsulter med lång erfarenhet och djup specialisering inom data och analys. Ramavtalet med Norrenergi gäller i två år, med option på förlängning i ytterligare fyra år.

“Det ska bli väldigt intressant att jobba ihop med Norrenergi och att tillsammans med dem skapa förutsättningar att stärka verksamheten med hjälp av datadrivna insikter. Att också få vara med och realisera de tekniska förutsättningarna för detta gör uppdraget till ett helhetsuppdrag inom området, från datadriven process och organisation till datahantering, analys och teknik.” säger Lars Åhlander, affärsansvarig Forefront.

Kontakt Forefront: lars.ahlander@forefront.se
Kontakt Norrenergijohan.grunwedl@norrenergi.se