Under 2020 delade vi en artikelserie om hur pandemin påverkat Forefront som bolag men också livet som konsult. Men hur har det gått sedan dess? Vi pratade med Johan (VD), Tilda (ansvarig People & Culture) och Leyla (HR-chef). Se videon här eller läs intervju i textformat längre ned. 

Hur har det varit att leda Forefront under pandemin? 

Johan: Det har varit en utmanande resa att leda Forefront under rådande pandemi. I det här ganska stökiga läget så satte vi en strategi tidigt och den har vi följt under resans gång och också kommunicerat till samtliga anställda och även våra kunder under den här resan. Och det har ju gett oss en kraft och styrka och vi är väldigt väl rustade där vi står i dagsläget. 

Hur har situationen påverkat sättet ni arbetar på? 

Tilda: Behoven har ju ändrats ganska mycket under våren, bland annat givet distansarbete som pågår. För oss har det varit otroligt viktigt att alla medarbetare ska känna förtroende, tillhörighet och trygghetSett till arbetet i vardagen säkerställer vi löpande att vi stöttar de behov som utvecklas – exempelvis digital onboarding och närledarskap.  

Leyla: Genom det fokus som skapades när pandemin slog till i mars 2020 tvingades vi och många med oss bli väldigt tydliga i exakt vad det är vi håller på med. Den här tydligheten har gjort att vi sett ett ökat tryck i vår tillväxt, vilket vi är extremt tacksamma och ödmjuka inför.  

Hur behållföretagskulturen nu när många arbetar på distans? 

Tilda: Gemenskapen på Forefront har alltid varit en stor del av vår företagskultur. Det är mycket tack vare våra medarbetare och den starka passion vi har för det vi gör i vardagen som gör att vi lyckas. 

Vi har flera kulturstärkande initiativ, som ”Forefront Challenge 2020”  en bolagsövergripande utmaning som bygger på hälsa men som även innefattar affärsutvecklande utmaningar. Precis som tidigare år arbetade vi för att sprida en traditionsenligt julkänsla med julkalendrar och julaktiviteter även 2020. 

Hur ser ni på framtiden för Forefront? 

Leyla: Vi fortsätter vår tillväxtresa. Och det viktigaste för oss är att det blir rätt och hållbart, inte att det går snabbt.  

Johan: Jag ser framåt med tillförsikt. Det är också med ödmjukhet givet att vi har en rådande pandemi. Med de fantastiska medarbetarna som vi har, de fantastiska kunderna som vi har och de spjutspetspartners som vi har, så ser jag att vi är väl rustade att ta oss an framtiden. Vi kommer att fortsätta växa. Vi kommer att fortsätta satsa. 

Leyla: Det roliga med Forefront är att trots att vi har kommit så här långt, så har vår resa ändå bara börjat! 

Klicka här för att läsa mer om hur det är att arbeta på Forefront

Läs artiklarna från i våras här: