Forefront har som en av åtta leverantörer vunnit ramavtal med Sundsvalls kommun. Detta ramavtal innebär att framåtlutade teknologier, bland annat AI, ska kunna utforskas, testas och införas på kommunen i syfte att ligga till grund för ett smartare och mer effektiv välfärd.

Linda Åstrand

”De flesta kommuner har välfärdsutmaningar och vi som jobbar med artificiell intelligens (AI) och andra framåtlutade teknologier vet hur mycket modern teknik kan effektivisera arbetsprocesser. Vi har deltagit i ett stort antal AI-projekt tidigare med andra kunder och har sett hur det kan effektivisera verksamheten. Jag är helt övertygad om att denna teknik också kan användas också för att skapa en mer effektiv och hållbar välfärd!”

Linda Åstrand, Regionchef Mitt på Forefront

Som ett första steg i detta ramavtal anordnade Sundsvalls kommun en workshop med ramavtalsleverantörerna där Linda Åstrand och Jennie Brännman deltog från Forefront. Workshopens fokus var hur kan digitalisering och nya teknologier kan hjälpa Sundsvalls kommun att leverera framtidens välfärd? I det team där Forefront ingick utarbetades ett förslag på hur kommunen med hjälp av AI kan minska utanförskapet.

Läs mer på Svenskt Näringslivs site

Vill du veta mer?

Kontakta Linda Åstrand