Biometria är en av finalisterna i Årets Digitala Projekt i CIO Awards 2020 med AI-lösningen AIDA. Genom att använda maskininlärning har en modell tränats att känna igen och identifiera virkestravar i bilder.

AI-modellen AIDA har tränats på 150 000 bilder där virkesmätare manuellt ritat in travens höjd och längd. AIDA har sedan tränats på att själv rita samma sak, på samma sätt som virkesmätare gör. Under året har AIDA förbättrats och omtränats på hela 800 000 bilder och används nu som stöd för virkesmätarna vid travmätning av virke på distans med en effektivare mätningsprocess som resultat.

Lösningen är utvecklad tillsammans med Forefront Consulting i samarbete med Microsoft, och är ett första steg mot helautomatisk mätning vid Biometrias fjärrmätningsanläggningar. Forefront arbetar som Biometrias innovativa partner sedan 2108.

“Vi är stolta och glada över att ha gått till final i CIO Awards med vår modell AIDA. Att utveckla och implementera AIDA har varit en spännande process där vi lärt oss massor om både teknik, hur vi kan användas människans respektive AI:s styrkor på bästa sätt samt hur vi bäst går vidare för att nå helautomatisk mätning” – Sven Jägbrant, affärsutvecklare på Biometria och ansvarig för utvecklingen av AIDA.

Biometria mäter årligen drygt 80 miljoner m3fub (kubikmeter fast mått under bark) virke och tillgången till data är stor. AI och dataanalys blir en alltmer central del av Biometrias verksamhet och potentialen med AI är stor inom svensk skogsnäring.

Den digitala prisutdelningen i CIO Awards sker den 14 december.