Under webinaret ”Fast, Scalable and Secure Frontends” berättade Gustav om hur Telia arbetar med API Management för att öka sin tillväxt mot B2B och här berättar Gustav mer om vad API Management är.

Gustav Eggers

Vad är API Management?

API betyder ju Application Programming Interface och är ett sätt att göra en digital informationstjänst tillgänglig utifrån så att andra kan använda och integrera mot den. I fallet med API Management gör man API:er tillgängliga över internet på bred front. Det gör att en mängd tjänster som tidigare varit interna nu finns att utnyttja av externa konsumenter.

Tillräckligt utbyggt skapar detta en ”marknadsplats” av tillgängliga API:er och därmed tjänster som kan driva affärer för både den som publicerar såväl som den som konsumerar (använder) API:erna.  Forefront har utvecklat en strategi för att i sex steg börja använda och få intäkter genom API Management

Varför ska jag använda API Management?

Varför du vill ha en aktiv APIstrategi är för att få ut dina digitala tjänster och göra dem tillgängliga för dina kunder. Genom att skapa incitament för dina kunder skapas intresse att kunden kan driva sin affär genom din digitala tjänst, och både du och din kund tjänar på det.

Ett exempel: Telia säljer mobil-abonnemang genom öppna API:er som är publicerade på Internet genom en API Manager, i vårt fall använder vi oss av Apigee som är Google Cloud Platforms API Manager. Telia ger sina återförsäljare provision per abonnemang. Genom att återförsäljarna kan använda API:et kan de öka sin volym och sälja abonnemang och telefoner genom sina egna system istället för, som förut, endast genom Telias webbsidor för återförsäljare. 

I detta fall kan vi se att genom API Management så automatiseras och byggs en värdekedja så att slutkunden får en kortare och snabbare väg till leverantören. På så vis blir också vägen kortare och snabbare till marknaden. Och givet de automatiserade digitala tjänsterna så möjliggör en fungerande APIstrategi att stora besparingar av utvecklingskostnader kan göras, vilket ökar intäkterna. 

Vad är det bästa med ditt team på Telia?

Det bästa med vårt team på Telia är att vi befinner oss i ett väldigt spännande sammanhang där en APIstrategi har tillämpats och verkligen fått utfall hos en stor organisation som Telia, som verkar på flera marknader och i flera olika länder. Det avspeglar sig också representativt i teamet där teammedlemmar kommer från olika länder. Vi har av ovanstående anledningar förmånen att verka i en roll där vi varje dag får lära oss nya saker av varandra. Just vårt team befinner sig i en position där vi har varit drivande i Telias APIinitiativ vilket beprövar vår innovativa förmåga, och att bedriva innovation ihop med skickliga medarbetare är en fantastisk plats att befinna sig på.  

Se webinaret ”Fast, Scalable and Secure Frontends” nedan.