Digitalisering innebär inte bara att byta IT-system och bygga appar. Den digitala transformationen innebär lika mycket för slutanvändaren som att bygga nya kulturer och arbetssätt inne i organisationen. Hybrid Thinking är ett nytt angreppssätt för att skapa kunddriven affärsutveckling.

Hybrid Thinking

Genom att fokusera på värde för användaren skapas även affärsnytta. Men vi behöver också förstå hur vi ska organisera oss för att innovationer och värdefulla lösningar på ett effektivt sätt ska ta sig hela vägen till slutanvändaren. Här får du 5 snabba tips för kunddriven affärsutveckling med Hybrid Thinking.

1. Fokusera på användarupplevelsen

Genom att ha stenkoll på vad dina kunder upplever i sin resa genom din tjänst eller produkt kommer du att veta vad de verkligen behöver hjälp med, och var möjligheterna till förbättring och innovation finns. Använd både kvantitativ och kvalitativ data för att kontinuerligt fördjupa din och organisationens förståelse, och hämta ständigt in feedback från användargrupperna för att utveckla och iterera dina lösningar i rätt riktning.

2. Se över era förmågor

Lösningarna kommer inte att hitta fram till användarna om din organisation inte har förmåga att utveckla och leverera dem. Helt nya förmågor kan behövas, gamla förmågor utmanas och några minskar i betydelse. Skaffa dig därför tidigt en förståelse för vad som behövs; rita om verksamhetskartan, designa och utveckla den så att den blir både effektiv och smidig.

3. Var tydlig med affärsvärdet

Det är oftast lättare att definiera vad som ska göras än varför det ska göras. Beskriv affärsvärdet tydligt redan från start i ett Business case. Håll ständigt kommunikationen aktuell och tydlig kring varför förändringen görs.

4. Effektivisera och berika med ett agilt och tvärfunktionellt arbetssätt

När nya lösningar ”drabbar” olika kompetenser och förmågor i organisationen blir det viktigt att dessa är samspelta och drar åt samma håll. Det är nu ”break the silos” blir centralt. Genom att organisera medarbetarna i tvärfunktionella team med mandat, ökar sannolikheten att lyckas snabbare. Se också till att inta ett öppet förhållningssätt för att hitta nya ramverk, metoder och verktyg som ska användas.

5. Överbrygga motståndet till förändring

Förändring är jobbigt för alla; det finns inbyggt i oss. Övergång från traditionella till agila förhållningssätt utmanar även inbitna strukturer i hur man bedriver projekt, tilldelar resurser och finansierar initiativ. Räkna därför med ifrågasättande. Kartlägg vilka som är för och emot förändringen och ta hjälp av förändringsambassadörer. Ge möjlighet för öppen diskussion i olika sammanhang och skapa en miljö och kultur som främjar att våga testa och pröva nytt.

Ett holistiskt förhållningssätt – Hybrid Thinking – med fokus på att skapa värde för användaren med ett agilt samarbete, kommer att vara helt avgörande för hur organisationer lyckas i sin digitala transformation och hur relevant man blir i en allt mer snabbrörlig omvärld. Lycka till!

Av: Anna Sténhoff & Maria Ravegård, Forefront Consulting