I min roll som tekniskt ansvarig läser jag många upphandlingar och offertförfrågningar, där företag och organisationer inte sällan utgår från en redan vald plattform för sitt förmodade behov.

Ibland tycker jag att de gör helt rätt; ett redan inarbetat system i en enklare arkitektur behövs inte alltid förändras och om redaktörerna får sina behov uppfyllda finns det väl ingen anledning att byta CMS bara för att? Men i många fall blir en leverans låst i och med att de på förhand valt ett CMS, eller vilken annan plattform som helst egentligen. De jobbar inifrån och ut.

Innehåll och CMS

Ponera att ett företag behöver bygga en ny webb till sina intressenter med målet att sälja mer av sina produkter. I ett initialt skede finns det några parametrar vi redan vet. Förhoppningsvis vet vi vilken produkt eller tjänst vi vill sälja, men om vi inte vet är det ännu ett eller flera system vi behöver kravställa mot. Att kravställa mot ett PIM eller DAM är ofta enklare då datastrukturerna redan finns, men det blir mer utmanande när det kommer till innehåll (content) för vad är det egentligen för behov som kan tänkas behövas innan vi mer specifikt vet hur vi ska konvertera, ge relevant innehåll och kommunicera med besökarna?

Arbeta utifrån och in

För enkelhetens skull tänker vi oss att vi börjar arbetet mot en ny webb med en designsprint. Ett beprövat, intensivt och givande sätt att komma igång med ett projekt eller leverans. I den här fasen tar vi fram vad och hur vi ska leverera för att tillfredsställa kunder och förhoppningsvis sälja mer. Redan initialt börjar vi leverera utifrån och in istället för tvärtom. Kundens behov sätts i fokus framför våra egna teorier om vad som passar bäst rent tekniskt. Här börjar vi kanske ana vilka lösningar som kommer finnas när det gäller content och underliggande teknik, men det är inte alls säkert.

Genom att iterativt arbeta fram lösningen kommer behoven för att leverera värde komma löpande. Här är min erfarenhet att man initialt kan komma undan tämligen lätt med enklare lösningar för content. Ofta levereras innehåll från olika tjänster eller system och det redaktörsarbete som behövs kan utföras i till exempel ett PIM eller annat datadrivet system. Rena sidor med text och information blir egentligen det enda stället för redaktörer att hantera sitt content, vilket innebär att kraven på ett CMS är betydligt färre än det historiskt ofta varit.

Vägen framåt

Med det sagt, ett stabilt och välfungerande CMS som Episerver eller Umbraco är väldigt värdefullt i en hel del leveranser, men sannolikt på ett annat sätt än det traditionellt varit tidigare, då CMS:et varit spindeln i nätet. Numera avlastar också den moderna tjänstearkitekturen och headless-approachen en del av CMS-funktionaliteten. Vissa leveranser kommer däremot inte alls behöva ett kraftfullt CMS, utan i dess enklaste form kanske bara ett ställe att redigera text på. Sannolikt kan du inte avgöra det till fullo innan du vet vilket värde du ska leverera och hur det ska gå till.

Sammanfattningsvis tror jag CMS:ens framtid är ljus men ur ren content-aspekt, inte längre lösningen som kommer sköta allt. Därför bör vi fundera en extra gång vilket behov vi har, hur vi löser det smidigast men samtidigt håller dörrarna öppna för att ständigt förändras. Tänk innehåll istället för CMS.

Vill du veta mer? Kontakta andreas.thente@forefront.se