Alexander Corell

Hej, vad heter du och vad jobbar du med?

Jag heter Alexander Corell och tillhör enheten ”Arkitektur” inom Management-divisionen på Forefront. Internt har jag just nu rollen teamchef för traineerna inom vår enhet.  

Vad jobbar ditt projekt med och vad är din roll i det projektet?

På uppdragssidan jobbar jag just nu med införande av informationsarkitektur och informationsstyrning hos en stor svensk aktör inom bank och försäkring. I min roll har jag dels varit involverad i att ta fram styrningsmodellen för informationshanteringen. Detta innebär nya roller, processer och principer som behöver finnas på plats för en fungerande informationshantering.  

Jag har även varit involverad i att ta fram en begreppsmodell, som ska ligga till grund för hur informationen ska benämnas, användas och tolkas. Denna begreppsmodell kommer bland annat till nytta i intern och extern kommunikation samt utveckling av och integration mellan nya och befintliga IT-lösningar. 

Hur har ditt arbetssätt som konsult förändrats under Coronapandemin?

Den största förändringen sedan Covid-19 är att jag, som många andra, genomför allt jobb hemifrån.  

Hur fungerar det att jobba remote i ditt projekt?

I början var det en utmaning att hitta sätt att genomföra arbetsmöten, som workshops, med samma effektivitet. Det gick dock relativt snabbt att anpassa formen för att genomföra den typen av möten med minst lika bra resultat.  

I övrigt har det helt klart blivit enklare att planera sina  arbetsdagar eftersom man inte behöver åka mellan olika fysiska platser. Jag kan ha möte hos kunden och sedan en minut senare hoppa in i ett möte med kollegor på Forefront. 

Hur ser din fritid ut nu under Corona, är det något som har förändrats? Har du några bra tips på helgaktiviteter?

Jag försöker göra mitt för att bromsa spridningen och träffar folk (fysiskt) betydligt mer sällan. Däremot har jag märkt att jag faktiskt pratar oftare med både familj och nära vänner sedan detta hände, framförallt via videosamtal i olika plattformar. Däremot försöker jag fortfarande vara aktiv och vara ute och röra mig på olika sätt. En aktivitet som jag har börjat med ganska nyligen är discgolf. Det är oväntat kul och dessutom lämpligt på så sätt att det är lätt att hålla avstånd till andra spelare. Perfekt aktivitet för en lördagsförmiddag i Coronatider!