Fredrik, du som ansvarig för sälj på Forefront; hur är det att leda Forefronts försäljningsarbete i dessa tider?

Helt klart annorlunda. Förutom det uppenbara att en stor del av våra kunder påverkas mer eller mindre av det som händer i vår omvärld så har ju arbetets utformning ändrats en hel del. Att till största del inte fysiskt träffa vare sig kunder eller kollegor på det sätt man är van att göra ändrar ju definitivt på vilket sätt man interagerar med kunder och hur man leder och styr det dagliga arbetet internt hos oss på Forefront 

Vad känner du är den största utmaningen för Forefront som företag och vad har ni gjort för att öka trycket i försäljningen under coronapandemin? 

Den största utmaningen är så klart att hantera de neddragningar av konsulttjänster som sker hos våra kunder. Vissa kunder har ju i princip fått hela sin affär kraftigt minskat eller utraderad och då får man ha förståelse för att driva olika typer av förändringsprojekt inte hamnar överst på deras dagliga agenda. Den andra sidan av samma mynt är ju hur företag liknande vårt då ska hitta uppdrag för de medarbetare som kommer ut från sina uppdrag samtidigt som det är relativt stiltje hos många kunder.  

Hur ser du att marknaden har förändrats och vad tror du om utvecklingen efter sommaren? 

Som jag ser det har marknaden förändrats tydligt, men i 3 olika vågor. Vissa branscher blev drabbade snabbare än andra och fick dra ned på sina externa inköp direkt t.ex. rese och hotellbranschen, andra kunder har kunnat genomföra en lite mer kontrollerad neddragning och sedan så finns det företag som istället har fått ett ökat behov på grund av oväntad tillväxt i deras affär på grund av vårt ändrade beteende t.ex. livsmedel och e-handel. 

Vad som händer efter sommaren känns relativt svårt att sia om eftersom det är många parametrar som styr utvecklingen, men jag är övertygad om att det kommer att vara en ganska seg uppstart. Företag kommer att vilja ha kontroll på sin organisations och omvärldens utveckling innan de bestämmer sig för att ”trycka på knappen” och starta upp nya spännande projekt. Men jag hoppas så klart för allas vår skull att vi tillsammans vågar satsa framåt – det är enligt mig enda vägen ut för att få någon rätsida på läget vi alla befinner oss i.     

Vad gör du som försäljningschef för att hålla samman försäljningen i dessa tider? 

Det finns ett flertal olika delar att jobba med, dels hur vi leder och styr arbetet och dels hur vi prioriterar och fokuserar vårt säljarbete. För att hålla upp ett något så när ”normalt” samarbete så blir det många korta men regelbundna avstämningsmöten. Det är viktigt för oss alla som deltar i försäljningsarbetet att vi har koll på allt som händer på Forefront och hinner synka oss samt att vi bibehåller lite normalt ”vardagssnack” oss emellan också. När det gäller säljarbetet så försöker vi så klart styra våra insatser till de områden där vi ser att vi har en närhet till affär och kunder som satsar. Vi bygger också för en verksamhet efter corona, där det långsiktiga arbetet med förstärkning inom offentlig sektor, nya ramavtal, nya större möjligheter mm. får ta plats. Det är dock lätt att det operativa vill ta över hand och det får man hålla koll på. 

Har ni sett samma minskning i affärsvolym inom samtliga delar av er affär eller skiljer det sig åt? 

Det finns en ganska markant skillnad i vår affär. Ser vi på våra tre divisioner, Management, Channels och Technology så är det helt klart den mer verksamhetsorienterade delen som haft störst utmaningar, vilket också verkar vara gemensamt bland många av våra branschkollegor. Men vi har trots neddragningar gjort ett enormt bra jobb och lyckats hålla beläggningen på en helt okej nivå. Teknikaffären bibehåller ett redan högt tryck och här är snarare vår utmaning att säkerställa vår tillväxt så att vi klarar av att möta den efterfrågan som finns hos våra kunder. Men som nämnt ovan så finns den största osäkerheten lite längre fram efter sommaren.  

Är det något övrigt som du vill föra fram eller säga? 

Det finns säkert massor av kloka tankar man skulle vilja framföra men framför allt så vill jag skicka med en önskan, både till våra kunder, våra branschkollegor och alla andra där ute i verkligheten – gör ert allra bästa för att våga satsa och gå framåt – det kommer vara enda sättet för oss tillsammans att komma ur detta så snabbt som det bara går.