Forefronts HR-chef Leyla

Leyla Schreiber, HR-chef på Forefront. 

Hur har ditt arbete med HR förändrats baserat på den situation vi befinner oss i? 

Sen världen fick lära sig leva med Covid -19 har behovet av information, riktlinjer och närledarskap ökat drastiskt. Det vi inte får i form av fysisk kontakt måste kompenseras med annan sorts närvaro. Från HR’s sida har det handlat om att hålla tät dialog med såväl ledare som samtliga medarbetare för att visa hur Forefront som företag förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är mycket som har hänt och förändrats på kort tid, även under pandemin. I början var mycket kopplat till enskilda fall av karantän och stort fokus på vem som hade rest vart och när. Nu är det i princip en icke-fråga då utlandsresorna såväl som inrikesresorna upphört. Nu handlar det mer om de riktlinjer som gäller samtliga, såsom att jobba från hemmet i största möjliga utsträckning. 

Vad är de vanligaste frågorna som medarbetarna på Forefront ställer till dig i dagsläget? 

Kommer vi bli permitterade?   I dagsläget är svaret på den frågan nej. 

Vilket stöd är, enligt dig, viktigast att kunna ge till era ledare just nu? 

Tydlighet, nu som alltid, skulle jag säga. Men allra helst nu. Trots att vi alla sitter på i princip samma information i form av nyheter är det viktigt att regelbundet stötta ledarna i förhållningssätt kring oroliga medarbetare, allmän styrning och ledning på distans och andra utmaningar som kommer med distansarbete över tid. Det är också viktigt att förstå att ledare som förväntas vara starka och finnas till för sina medarbetare också bär på sin egen oro och sina bekymmer. Där är det fint att få vara ett stöd och påminna människor om att de gör ett bra jobb och att de räcker till, även när de själva inte känner så. Den här pandemin är ny för oss alla och det finns inget facit eller någon erfarenhet att luta sig mot, oavsett vilken roll du har. Vi måste acceptera ett nytt mått av ovisshet och fokusera på det vi faktiskt kan påverka. Forefront förblir ett bolag som gör saker #Tillsammans, även när vi jobbar på distans.  

Forefront har säkert också behövt ta en del jobbiga beslut i dessa tider, hur går dina tankar kring det? 

Ur mitt perspektiv är arbetsplatsen jag jobbar på en kombination av en viktig samhällsfunktion och ett vinstdrivande företag. Om företaget inte är lönsamhet riskerar det i längden att inte kunna bidra till samhället och välfärden, dvs, de två går hand i hand. Självklart finns det olika nivåer av lönsamhet och marginaler etc, men i grund och botten kan man inte bedriva sin affär om den inte lönar sig på totalen. I kampen mellan att skapa lönsamhet och värna om alla medarbetares trygghet uppstår ibland situationer då man helt enkelt måste stuva om i sin strategi och våga erkänna för sig själv och andra att en satsning inte blivit framgångsrik. Trots hårt arbete och goda intentioner kan man bli tvungen att ta de tuffa besluten och göra en förändring. När det sker tycker jag det är viktigt att man prioriterar den humana aspekten så mycket man bara kan. Alla människor är individer, förändringar påverkar oss på olika sätt och det måste vara okej att få reagera. Som arbetsgivare kan man bara hoppas att så många som möjligt känner att de blivit sedda, hörda och respekterade genom förändringen. Sen behöver man i rollen som HR och ledare tyvärr lära sig hantera att man ibland gör människor man bryr sig om besvikna, arga och ledsna; då kommer vi tillbaks dit allt började:  ”När jag känner att jag och företaget gjort vad vi kunnat klarar jag också av att leva med konsekvenserna av tuffa beslut.”