Tilda, du som ansvarig för People & Culture på Forefront; hur är det att leda det arbetet i dessa tider?

Att helt utesluta det fysiska mötet har självklart varit en stor förändring för oss som företag. Vi tycker, precis som andra, om att ses i vardagen – det kan handla om allt ifrån arbetsrelaterade möten till gemensam träning eller olika event.

Vår företagskultur är ett resultat av alla härliga medarbetare på Forefront, vilket även visat sig under dessa tider genom ett fantastiskt engagemang på våra gemensamma digitala plattformar. I min roll som chef för People & Culture arbetar jag just nu med att framför allt efterleva och stärka vår värdering #tillsammans.

Det känns som att kulturarbetet är än viktigare nu i tider när man inte träffas, vad är din syn på det?

Absolut – Min personliga uppfattning är att vi nu mer än någonsin behöver få känna förtroende, tillhörighet och trygghet som individ oavsett om det handlar om familj, vänner eller arbete. Detta kommer även att vara avgörande för hur vi på Forefront tar oss igenom den samhällskris vi lever i just nu.

Har du tips/exempel på vad man kan göra för att hålla ihop kulturen i tider som dessa?

Vi har sedan krisens start arbetat hårt med att öka vår transparens. Vi försöker bli ännu tydligare med varför vi gör vissa prioriteringar och hur vi taktar de scenarios vi arbetar efter. Transparensen i vår kommunikation har gjort att vi fått en fantastisk samlad kraft framåt.

Genom löpande, och mer frekvent, kommunikation återkopplar vi regelbundet från olika delar av företaget om hur det går för oss. Några konkreta mer roliga tips är t.ex. vår Forefront-Vlogg som sänds en gång i veckan och ger oss ett 360°-perspektiv för hur vi har det i vardagen från olika delar på Forefront. Ett annat exempel är våra Nyhetsfrukostar som vi ”live-streamar” på vår kommunikationsplattform en gång i månaden, tänk ”nyhetssoffa” på TV, med inbjudna gäster och programledare.

Slutligen, hur arbetar ni med kompetensutveckling i dessa tider?

Sedan H2 2019 har vi varit igång med vår utbildningssatsning i form av Academy där vi samlar såväl intern kompetensutveckling men även externa utbildningar. Av naturliga skäl genomförs alla våra utbildningar digitalt.

Under våren har vi bland annat fått fin uppskattning för vår utbildning ”Effektivt Distansarbete” som körts både internt och för kunder.