Johan Pettersson

Johan, du är VD på Forefront. Hur är det att leda Forefront i dessa tider?

Med all respekt för att detta är en mycket svår samhällsekonomisk situation, kanske den svåraste på många decennier, känns det nu även spännande och engagerande! På ett sätt har det blivit enklare då vi har ett så tydligt yttre hot som inte bara hotar oss och vår bransch utan hela världen. Allting ställs på sin spets och vi får se om våra strategier och åtgärder i så kallade goda tider räcker till i svåra tider, till exempel hur vår kundportfölj ser ut. 

Att leda i kris utmanar men skapar också möjligheter som att till exempel våga fatta beslut om så kallade ”heliga kor”. Jag kan konstatera att vi som bolag har stärkts under rådande pandemi, sammanhållningen och vår ”j-anamma”- kultur har tagit oss dit vi är idag.

Ledarutmaningen framåt, tror jag, kommer vara att orka växla upp den kraft vi har i bolaget och rikta den uppåt och framåt!  

Vad känner du är den största utmaningen för Forefront som företag och vad har ni gjort hittills för att tackla Coronapandemin?

Jag tror att den största och viktigaste utmaningen har varit att skapa tydlighet och trygghet för våra anställda och våra kunder. När förändringar sker snabbt, och då framförallt negativa förändringar, så blir vi människor oroliga. Kommer jag ha mitt jobb kvar? Kommer vi bli permitterade? Vad ska vi fokusera på? Ska vi sluta anställa? Frågorna är många och utan tydlighet och transparens kan det bli ganska rörigt, vilket leder till osäkerhet. 

Vi bestämde tidigt en strategi för att hantera Coronapandemin. Strategin består av tre steg med fyra olika scenarier baserat på vår affär. Var vi står och vilken förflyttning vi gjort har vi kommunicerat kontinuerligt veckovis under de senaste fyra månader. Inom ramen för detta finns det en kommunikationsstrategi som rört centrala processer samt våra divions- och affärsledningar.

Vi etablerade även ett dedikerat Covid-19 team bestående av VD, vVD, CFO och HR-chef med mandat att fatta beslut. Under ledning av vår HR-chef, Leyla Schreiber, fokuserade gruppen på omvärldsbevakning och fattade beslut på Covid-relaterade händelser i vår omvärld. Till exempel som att reda ut vad statens alla stödpaket innebar. 

Tror du att marknaden kommer att förändras efter sommaren eller vad har vi att se framför oss?

Jag tror att marknaden kommer att vara ungefär som nu med ett försiktigt uppåtlut. Det kraftiga fallet vi såg i mars och april planade ut under mitten av maj. Nu befinner vi oss på relativt stabil mark och det börjar klättra uppåt igen. Det är naturligtvis olika för olika branscher, men vi ser en fortsatt framtidstro och investeringsvilja hos många av våra kunder. 

Vad gör du som VD för att hålla samman din ledning i dessa tider?

Visibilitet och tillgänglighet är alltid viktigt, men ännu viktigare i orostider. Tämligen omgående i begynnelsen av pandemin ökade vi mötesintensiteten med kortare morgonincheckingar där vi gick igenom en fast agenda utöver det redan planerade längre veckomötet. Givet detta fick vi snabbt upp en bra puls och beredskap för eventuella utmaningar och möjligheter. Vi har även haft regelbunda luncher med ledningen där vi haft möjligheten av ”vädra” allt mellan himmel och jord, vilket var varit skönt. Alla är ju superfokuserade och för att klara det behöver man slappna av. Att vi hela tiden har haft känslan av att vi har kontroll på läget tror jag varit avgörande. Vi har inte behövt använda något av statens stödpaket utan klarat oss igenom krisen av egen kraft, vilket naturligtvis stärker självförtroende och tron på vår samlade förmåga. 

Hur ser du på gas respektive broms? Har ni områden där ni gasar i dessa tider, eller är det lika stor påverkan på hela spektrat av Forefronts kundbas och erbjudanden?

Det är väldigt olika inom våra olika områden. Ser vi på våra tre divisioner Technology, ChannelsManagement – är det helt klart de mer verksamhetsorienterade delarna som haft störst utmaningar. Teknikaffären bibehåller ett redan högt tryck och här är snarare vår utmaning att säkerställa vår tillväxt så att vi klarar av att möta den efterfrågan som finns hos våra kunder. Trots vår storlek så har vi fortfarande kvar vår flexibilitet i våra strukturer så att vi kan manövrera vår verksamhet snabbt. 

Är det något övrigt som du vill föra fram eller säga?

Lyckligtvis har vi inte haft några allvarliga sjukdomsfall kopplat till pandemin på Forefront vilket jag är väldigt glad och tacksam över. 

Bortom krisen finns möjligheter som vi ska se till att ta tillvara på med hög ambition. Det mesta är ogjort och vår bransch både behöver och förtjänar en ambitiös spelare som ligger i framkant och som kan förena människor och teknik i syfte att bidra till bättre verksamheter och en bättre värld.  Det är en framtid som jag ser fram emot. Dit ska vi.