Den 27e augusti håller vi webinaret: Containers as a Service. Det kommer att handla om hur du implementerar en containerbaserad infrastruktur som en tjänst. Webinaret kommer också ta upp vad det innebär att sätta upp en standardisering och hur du skapar paket av lösning med interna SLA:er, eftersom behoven varierar mellan utvecklingsteamen beroende på arkitekturen i respektive lösning.

De som lyssnar kommer också få höra lite mer specifikt om fördelarna med Rancher och hur deras orkestreringslösning har löst flera av de utmaningar som Telia har velat komma åt, genom att införa en containerplattform. Jonathan Kyrklund kommer också hålla en demo där han visar hur man, med ganska enkla medel, kan få upp ett POC-kluster för att kunna utvärdera Rancher.

jonathan-kyklund

Vad var den största lärdomen du/ni fick från detta projektet?

Största lärdomen är nog att det tar mycket längre tid än vad man tror att få något som är redo för produktion. Den andra stora lärdomen/verifieringen är hur enormt kraftfullt det är att jobba enligt principen Infrastructure-as-Code, då vi vid flertalet tillfällen (ibland flera gånger samma dag) rivit och byggt om hela miljöer. Ett annat problem som vi stött på är hur svårt det är att kunna dra en gräns för vad man ska leverera i tjänsten (Containers as a Service).

Vad tycker du som utvecklare är roligast att jobba med, kopplat till det du ska prata om?

Det roligaste med att jobba med dessa verktyg är när man får ihop en hel-automatiserad lösning som kan snabba upp och avlasta utvecklarnas vardag. Ett annat stort plus är flexibiliteten med att jobba med opensource-produkter.

Vem ska anmäla sig till webinaret?

IT-chefer/teamleads som har utvecklare under sig som efterfrågar container-plattformar, eller sitter med flera Kubernetes-miljöer som äter upp en större del av IT-budgeten. Eller utvecklare som är intresserade av hur de enkelt kan komma igång med Rancher. Och systemadministratörer som gärna skulle vilja kunna erbjuda Kubernets-miljöer på ett enklare sätt.

Kunskapsmässigt så kommer PPT-delen att vara låg teknisk nivå, däremot blir nog demon mer hands-on och bestå av en hel del kod och terminal.

Anmäl dig till webinaret här

HashiCorp har flera instruktionsvideos där deras CTO, Armon Dadgar, introducerar produkterna. Kolla in filmerna här