Få svar på hur du använder SAFe® i praktiken! Nu erbjuds du möjligheten att den 22-23 januari gå en utbildning i Scaled Agile Framework hos Forefront Consulting och bli en certifierad SAFe® Agilist.

Under utbildningen får du kunskap om hur du skalar ett agilt arbetssätt – och verktygen du behöver för att bättre lyckas med genomströmning av leveranser.

För att fortsätta hålla kompetensen i framkant, utbildar Forefront  regelbundet anställda och kunder i våra kärnområden. SAFe®-utbildningen riktar sig till dig är till exempel chef, förvaltningsledare, kravledare, utvecklare eller scrum master och som behöver verktygen för att lyckas med agil utveckling i stor skala.

Sista dag för anmälan är den 7 januari 2019.