Biometria har börjat använda AI (Artificiell Intelligens) som en del av mätningsprocessen av skogsråvara. Lösningen, som är utvecklad tillsammans med Forefront Consulting i samarbete med Microsoft, mäter virkestravar i bilder. Det är ett första steg mot helautomatisk mätning vid Biometrias fjärrmätningsanläggningar.

”Vårt mål är en helautomatiserad mätning och med den här implementeringen är vi en bit på väg. AI och dataanalys blir en alltmer central del av vår verksamhet eftersom vi har tillgång till en stor mängd data. Den potential vi ser med AI inom svensk skogsnäring innebär stora möjligheter till effektivisering av virkesmätningen, men också till innovation.”

– Magnus Hedin, chef för Utveckling och IT vid Biometria.

Genom att använda maskininlärning har en modell tränats att känna igen och identifiera virkestravar i bilder. Maskininlärningsmodellen har tränats på 150 000 bilder där virkesmätare manuellt ritat in travens höjd och längd. Modellen har sedan tränats på att göra samma sak som virkesmätarna, det vill säga själv rita in travens höjd och vedens medellängd. Tidiga utvärderingar visade att modellen presterade lika bra, eller till och med något bättre, än virkesmätarnas genomsnitt vid mätning av dessa mått.

Vi har jobbat i ett virtuellt team och kombinerat Biometrias verksamhetskunskap med vår tekniska kompetens inom AI. För att utveckla modellen tränade vi ett ”Convolutional Neural Net”, en typ av neuralt nätverk som används när data består av bilder. För att snabba upp träningsprocessen använde vi en teknik där man återanvänder delar av ett neuralt nätverk som är tränad på annan data, och så tränar man en mindre del av nätverket på relevant, det vill säga Biometrias, data. Teamet har sedan tagit resultatet vidare från denna AI-modell för att arbeta mot målet med helautomatisering.”

– Agneta Lund, affärsområdeschef Analytics vid Forefront Consulting.

Biometria redovisar årligen drygt 85 miljoner ton virke. För att lösa implementeringen och utmaningen med stora datamängder har en Microsoftbaserad Azure-miljö använts.

”Samarbetet med Biometria och Forefront är en viktig del av Microsofts satsning inom svensk skogsnäring. Lösningen för virkesmätning är ett tydligt exempel på hur vi med vår plattform kan främja nya digitala arbetssätt samt underlätta snabb hållbar innovation.”

– Krister Sundquist, ansvarig för svensk skogsnäring på Microsoft Sverige.

Modellen, som i dagsläget finns i drift på tre mätplatser, har typgodkänts av VMK (Virkesmätningskontroll) och implementerades hos Biometria under januari i år. Teamet fortsätter nu med en löpande utrullning och förbättring av modellen. Bland annat har en omträning skett på 800 000 bilder. Modellen används som stöd för virkesmätarna vid travmätning av virke på distans med en effektivare mätningsprocess som resultat.

Läs pressreleasen här.

För mer info kontakta

Ulrika Sten, Biometria, ulrika.sten@biometria.se

Agneta Lund, Forefront Consulting, agneta.lund@forefront.se