Nej, Apokalypsen är inte här men det finns ingen som arbetar med e-handel som missat att förra veckan var veckan A. A som i att Amazon nu äntrat marknaden och är live med den svenska siten.

Vi har alla väntat för att se i vilken form och med vilka tjänster de tar sig in i Sverige till en början. Om introduktionen var ett hafsverk eller ett PR-drag kommer vi nog inte få svar på. Uppståndelsen har dock varit stor och det är klart att det gynnar Amazon med alla inlägg och artiklar som kommer om ”maskinella” felöversättningar som nästan verkar för märkliga för att vara sanna…

Oavsett vad som är fallet, så är nu den store konkurrenten här, och här för att stanna. Amazon är naturligtvis mer av en konkurrent i vissa sektorer och för vissa företag. Men vi ska inte heller glömma att det faktiskt även är en ny möjlig säljkanal för ett antal aktörer.

Vilka branscher kommer att påverkas av Amazons intåg?

De sektorer som har mest att frukta, givet vad som hänt på andra marknader, är de där det är utmanande att lägga på värdeadderande kringtjänster. Vi kan tänka oss att böcker, hemelektronik, leksaker och liknande varor är de som kommer att se störst påverkan. I USA står exempelvis Amazon för över 50% av den fysiska bokförsäljningen och ännu mer när det kommer till e-böcker.

Så påverkar Amazon marknaden

Om vi blickar ut från Sverige och tittar på vad som hänt på de marknader där Amazon redan etablerat sig, så påverkar Amazons intåg marknadens aktörer på främst två sätt:

  1. Dels sker en negativ marginalpåverkan för att Amazon helt enkelt kan erbjuda varorna till ett lägre pris.
  2. Dels sker en påverkan på konkurrenternas resultat, eftersom det krävs större investeringar för att hänga med Amazon i deras ständiga utveckling.

1.     Prispress är inte längre möjligt

Att Amazon kommer in på olika marknader och påverkar både pris- och konkurrensbilden är ingen större hemlighet. Det är extremt svårt för en mindre aktör att konkurrera med pris. Amazon är duktiga på inköp och inte sena att nyttja sin ”buying power”.

Slaget om pris är alltså redan förlorat från start och därför måste konsumenterna, för att välja ett annat alternativ än just Amazon, uppleva att där finns andra värden att få. Hållbarhet, närproduktion och paketering av erbjudanden är sådant som Sveriges företag måste anstränga sig extra hårt för att innovera inom och även lyfta fram i marknadsföringen.

2.     Svårigheter att utvecklas i samma takt

Amazon, med sina muskler och mångmiljardomsättning, har även lättare att ta nya investeringar och implementera nya lösningar som kunderna efterfrågar – eller som Amazon får dem att efterfråga.

Kostnaden slås ut på så mycket större omsättning än vad som är möjligt för det enskilda företaget på den lokala marknaden. Det är därför svårt att hänga med i Amazons takt i vad gäller exempelvis nya lösningar för betalningssätt eller leverans. Även här är det av förklarliga skäl lättare för Amazon att pressa priserna i sina upphandlingar av frakt eller betalningstransaktioner givet deras storlek.

Så kan andra företag leva parallellt med Amazon

Kort och gott; slaget om pris och leverans för förlorat. Företagen som idag, och i morgon, konkurrerar med Amazon måste gå tillbaka till ritbordet för att tänka om sin konkurrensstrategi och det måste ske snabbt!

Författare: Johan Lanner

Vill du veta mer om hur du kan utveckla ditt e-handelserbjudande?

Kontakta Johan Lanner