Föreställ dig en situation där ni har kunder som lämnar er webbplats utan att över huvud taget tagit del av ert erbjudande, produkt eller tjänst. En situation där kunder inte lämnar er webbplats på grund av att erbjudandet inte passar dem, utan för att de aldrig ens kunde ta åt sig av informationen på er webbplats. Vi menar att många företag har en webbplats som matchar detta scenario – och detta beror på att webbplatsen inte är tillänglighetsanpassad.

Från den 23:e september 2020 ska alla myndigheter och offentliga webbplatser i Sverige uppfylla kraven för digital tillgänglighet. År 2025 träder den europeiska tillgänglighetslagen i kraft vilken innefattar produkter och tjänster inom delar av kommersiell sektor. Dessa innefattar bland annat banktjänster, e-handel och digitala gränssnitt inom transportsektorn. Konsumenterna kommer kunna överklaga brister i tillgängligheten hos dessa företag. Vid brister kan dessa företag bötläggas (upp till varje land inom EU att reglera böter). Men – som du kanske anar av denna artikels inledning – är tillgänglighetsarbete något som vi anser berör alla som har en webbplats.

Vem har en funktionsnedsättning?

Det är svårt att sätta en exakt siffra på hur många som har en funktionsnedsättning då det inte förs exakt statistik över detta. Men en stor del av Sveriges befolkning har någon typ av funktionsnedsättning, det kan vara kopplat till allt ifrån motorik eller rörelse till att man har problem med koncetrationen och minnet. Det kan också vara en temporär nedsättning såsom en gipsad hand. Webbplatser som inte är tillgänglighetsanpassade kan skapa problem för dessa användare.

En person som vanligtvis inte har en funktionsnedsättning kan till exempel under stress ha svårare att ta in och sålla information, vilket kan vara liknande någon som har adhd. Kort sagt så kan det finnas många olika situationer (temporära eller permanenta) där graden av tillgänglighet på en webbplats kan påverka den aktuella besökaren/kunden. Det kan t.ex. vara att kunden inte väljer att gå vidare med sitt köp eller att det i värsta fall är sammhällsviktig information som besökaren inte kan ta del av. Detta borde ge de företag som inte innefattas av de två lagarna incitament nog att tillgänglighetsanpassa sin webbplats.

En tillgänglig webbplats förenklar för alla besökare

Att skapa en inkluderande webbplats öppnar inte bara upp för de som har en funktionsnedsättning, utan det gör också din webbplats mer tillgänglig och lättnavigerad för de som inte har någon nedsättning. Designar du utefter de riktlinjer som DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) har tagit fram minskar du inte bara risken att användarna missförstår din webbplats eller gör fel, utan du får en bättre webbplats där användarna hittar det de behöver och kan ta del av ditt budskap på ett lättare sätt.

Tekniska förutsättningar lika viktiga som webbplatsens innehåll

För att skapa förutsättningar för en tillgänglig webbplats så behövs dels tekniska förutsättningar för en tillgänglig webbplats,och dels ett arbetssätt där du skapar innehåll som är tillgängligt. Båda dessa delar är lika viktiga.

Med detta sagt så behövs alltså inte bara en webbplats där Html-koden har rätt taggar, utan tillgänglighetsarbetet sträcker sig över verksamheten också. Även det som publiceras på webbplatsen, till exempel bilder och texter, ska vara tillgänglighetsanpassat.

För att se till att kunderna kan ta del av era produkter och tjänster är det viktigt att ni aktivt arbetar med tillgänglighet, vilket leder oss in till nästa del:

Tillgänglighetsarbetet lever vidare

Misstaget man lätt kan halka in på är att tillgänglighetsanpassning av sin webbplats är något som händer en gång och att webbplatsen sedan i all framtid anses som tillgänglig. Likt en affär tillgänglighetsanpassar sin ingång genom att bygga en ramp som komplement till trappor kan man bygga webbplatser med förutsättningar för för att vara tillgängliga. Men om affären sedan placerar varor mitt i gången, så att en rullstolsburen ej kan komma fram, eller placerar varor i en ologisk ordning som orsakar förvirring hos kunderna, skapas en miljö som inte kan klassas som tillgänglig.

Tillgänglighetsarbetet är inte något man bara gör, det är ett levande arbete som fortsätter så länge webben lever – Jon Fredelius, tillgänglighetsexpert på Forefront.

Så varför ska du då tillgänglighetsanpassa din webbplats? Svaret är enkelt, och något som vi nämnt flera gånger ovan: Det kommer underlätta för alla webbplatsens besökare.

Vill du veta mer eller är du redo att tillgänglighetsanpassa din webbplats?

Forefront kan hjälpa dig med att:

  • Analysera din webbplats utifrån de svenska officiella webbriktlinjerna som bygger på WCAG 2.1
  • Lösa uppkomna tillgänglighetsproblem
  • Uppföljning av tillgänglighetsanalys med tips och utbildning

Vill du veta mer?
Kontakta: Alexander Saccone

Skrivet av:
Isak Amundsson, Rosina Arnedotter Blücher