Från Forefront Consulting var vi en grupp på fyra konsulter som tillsammans med 69 000 andra besökare spenderade tre dagar i Lissabon, sysselsatta med att försöka hitta nålen i höstacken på Web Summit 2018. Det vill säga den eller de insikter som kommer förändra hur vi, våra organisationer och samhället fungerar framöver.

Forefront på Web Summit 2018

Som deltagare på de hysteriskt stora branschkonferenserna hoppas man alltid kunna inleda sin rapport från dagarna med rubriken ”fear and loathing in …”. Inte denna gång heller. Lite fruktan kanske. Eller snarare en stark känsla av att nu är det bråttom. Ordentligt bråttom. Inte bara för samhället, utan även för våra organisationer, affärer och företag. Det finns ett starkt tryck och en förväntan om en snabb förändring. Vår framtid kräver av oss att vi blir snabbare.

Under dagarna lyssnade vi på talare som Tim Berners-Lee, António Guterres och Tony Blair, men också presentationer och paneldiskussioner med hundratals andra entreprenörer och förändringsledare. Hittade vi nålen? Kanske. Vi är inte helt säkra men här är några av våra insikter.

  • Det är dags att gå från att prata AI till att använda det
  • Alla marknader är globala
  • Låt innovationen sitta i framsätet

1. Det är dags att gå från att prata AI till att använda det

AI och Big Data var naturligtvis en av de stora trenderna hos talare och i paneler. När pratas det inte om det? Det är ju ändå år 2018! När vi pratar om det i vår svenska kontext pratar vi om VAD AI och Big Data är. Våra företag är i ett väldigt tidigt skede. Det som var slående på Web Summit vara att alla talare, oavsett om ämnet var politik, media, marknadsföring eller tech, pratade om vad de gjorde för applikationer. HUR det används och HUR det integreras i beslutsprocesser.

De som kommit längst tar redan långsiktiga beslut på styrelsenivå baserat på Big Data och AI-insikter. Vi pratar alltså inte längre bara om att göra ”lite analys” utan om att agera, hur vi skapar beslutsunderlag och hur vi tar beslut. Så, hur trimmar vi till våra organisationer så att de lär sig att styra efter AI och Big Data? Det är kanske en lite annan fråga, men vi kan vara säkra på att vi behöver börja det arbetet.

En annan meta-nivå insikt (en av ”nålarna”) är att från och med nu ska AI and Big Data vara en av de viktigaste beståndsdelarna i samtliga nya produkter och tjänster. Och då menar vi inte på en grund och översiktlig nivå. Inte lite mätningar i kanalen eller produktivitetsoptimering, utan som en djupt integrerad del av produkten. Det spelar ingen roll om din produkt är ett av FNs matbiståndsprogram, en ny digital mediaprodukt eller en bil. Big Data är en del av produkten och är inbyggda i själva idén. Och är en naturlig del av upplevelsen.

Moralen hos AI?

Utöver floskel-bingo där alla predikar att AI innebär ett ”paradigm-skifte” som kommer att ”disrupta” vår värld, börjar också en viss ängslighet skymta. Med AI kommer en rad nya frågeställningar som tvingar organisationer att ta ställning i etiska och moraliska frågeställningar.

Alla moraliska dilemman som människan har ställts inför, kommer också drabba AI. Det klassiska exemplet är en förarlös bil som är på väg in i en oundviklig olycka och måste agera utifrån det minst dåliga alternativet, eller maskininlärning baserat på exkluderande eller ensidig data. Samtidigt som organisationer måste ta ställning i dessa frågor och dilemman krävs också att vi hittar en gemensam riktning globalt, nationellt och branschspecifikt. Detta ställer krav på breda samarbeten. Gränserna måste breddas bortom den egna organisationen, branschen och näringslivet till att inkludera våra städer, politiker och lagstiftare. Denna typ av samarbeten var en minst lika viktig komponent inom Web Summits andra heta ämne – mobilitet. För att nå full potential av förarlösa fordon kommer dessa bredare samarbeten vara nyckeln.

2. Alla marknader är globala

Det är dags att se marknader på ett nytt sätt; eller snarare hur vi uppfattar dem. Det finns idag en enorm skillnad mellan de som ”har och inte har” nya marknader på plats i sina strategier. Skillnaden var enorm när vi tittade på talare från mediaföretag som var på Web Summit.

På ena sidan stod talare från företag som Netflix och Marvel, som ser möjligheter och arbetar med att skala sina erbjudanden och tjänster över hela den globala marknaden. Som verkligen anstränger sig att hitta produkter och koncept som fungerar i många länder och kulturer – hela tiden med räckvidsmaximering som mål. Med marginalkostnader som går mot noll.

På andra sidan syns gamla mediaföretag som adderar digitala tjänster och erbjudanden för att hindra förändring. Varför denna nästan morbida fascination för de gamla geografiskt avgränsade marknaderna? Vad som slog oss när vi lyssnade på de olika perspektiven – nya och gamla, transformativa och statiska, globala och lokala – var: Varför är vi så låsta vid vårt gamla marknadstänk? Det är så tydligt att nästa generations produkter och tjänster är designade med det globala i åtanke. Och detta gäller inte bara medieföretag. Det är sant för alla affärer. Och vi borde ha börjat i går.

3. Låt innovationen sitta i framsätet

Uppfinnaren ska sitta där framme. Företag har effektiva processer och är överdängare på att extrahera värde ur dessa. Och det har varit helt rätt tänk på en gammal och långsam marknad. Grejer skulle flyttas, hus skulle bli byggda och folk skulle resa. Det var det som var begränsningarna och vad som satte vår förändringstakt i den gamla analoga världen. Men våra gamla företag sakna en vital del: Innovationskraften och att använda förändring för att ständig flytta fram gränsen – att utforska nya marknader och ständigt förbättra produkter och tjänster. Det har varit viktigare att suga ut den sista procenten än att hitta nya möjligheter. Här måste vi tänka om.

När entreprenörerna talade på Web Summit var det tydligt att de nya globala marknadsledarna klarar båda. Att både vara extremt effektiva i sina processer och samtidigt hela tiden sträva efter förbättring och förändring. Att hela tiden arbeta med att skapa nya marknader, produkter och tjänster. Även om inte konkurrensen kräver det

Så, vad kan sägas om framtiden?

Det är alltid svårt att säga något om vad som kommer att hända med samhället och vårt sätt att göra affärer. Vi löper risken att vara för kortsiktiga och smalspåriga. Vi löper risken att hamna i att säga: Alla andra gör X, det borde vi också göra. Ett sådant tankesätt hindrar en från att vara med och skapa framtiden. Det är ett säkert sätt att inte ligga i framkant och att inte vara innovativ. Ett sådant tänkande förvandlar dig och ditt företag till att bli efterföljare, som hela tiden ligger efter och är tvåa som bäst. Visst, de som uppfinner ”best practice” är de som tar risken och större delen av kostnaden ¬– men det är också de som får belöningen.

Av: Anna-Lotta Forsman, Karin Jälmestål, Kristofer Lundqvist

Vill du höra mer spaningar från Web Summit?