9 december 2020

Tid: 12.00 – 13.00
Plats: Digitalt

Möt våra konsulter live som vägleder i tre steg från BI till AI. Under en timme får du följa hur du praktiskt gör och kan ställa frågor kopplat till de tre områdena vi berör.

Del 1: Få in data från Excel till Power BI
Data: Bostadspriser över tid för många länder.
Svarar på frågeställningen: Vilket kvartal är det dyrast respektive billigast att köpa bostad på? Svarar på hur det ser ut i olika länder.

Del 2: Dra slutsatser från data
Data: Bostadspriser över tid, inkomster över tid och ränta över tid för flera länder
Svarar på frågeställningen: Är det dyrare nu att köpa och bo i sin bostadsrätt jämfört med tidigare år? Svarar på hur det ser ut i olika länder.

Del 3: Klustringsmetod, analys och dataprepp
Data: Bostadsdata och egenskaper för bostadsdata
Leverabler: Identifiera grupperingar genom klustring. Visa vikten av att ”städa i data” och hitta grupperingar med klustringsalgoritm, förklara när klustring används.

Läs mer och anmäl dig här

Webinar: Från AI till BI

Datum

9 december 2020

Tid

12.00 – 13.00

Plats

Digitalt

Relaterade ämnen