På torsdag 10 september mellan kl 15-16.30 inleder Forefront Consulting ett nytt samarbetet med Foreseeti när Forefronts Cloud-konsult Fredrik Lindström föreläser om serverless tjänster på Foreseetis webinar ”Managing Cyber Security in Today’s Highly Dynamic Environments”, tillsammans med talare från Foreseeti och Klarna.

Forefront Consulting ser fram emot att utveckla samarbetet kring säkerhetstjänster med Foreseeti, som av Chartis utnämnts till ”Category Leader” inom ”Cyber Risk Quantification”. Foreseeti utvecklar stöd för hotanalys och attacksimulering och deras produkt kommer vara ett viktigt led i Forefronts arbete att hjälpa våra kunder att utveckla säkra mjukvarulösningar.

”Vi ser Foreseetis produkter som ett värdefullt komplement till det säkerhetsarbete som Forefront genomför i systemutvecklingsuppdrag hos våra kunder. Samarbetet med Foreseeti ger oss möjlighet att tillsammans med våra kunder  automatisera säkerhetsarbetet och säkerställa säkra utvecklingsmiljöer i en tid av växande oro kring cyberattacker och dataintrång” – Tobias Adolfsson, Forefront

”Jag ser med glädje fram emot Foreseetis samarbete med Forefront Consulting. Jag har arbetat nära Forefront länge och jag vet av egen erfarenhet att deras tjänster håller hög kvalitet. Samarbetet med Forefront innebär en möjlighet för Foreseetis produkter att ytterligare bidra i Forefronts säkerhetssatsning med stöd för automatiserad säkerhetsanalyser genom hotmodellering och attacksimulering” – Anders Malmström, CEO Foreseeti

Mer info och anmälan till webinaret

Vid frågor, kontakta:
Tobias Adolfson – 070 752 72 01