Projektbeskrivning

Casual gaming bolag

Etablering av insiktsdriven designprocess

Spelbolagets utmaning

Det saknades förutsättningar för bolaget att jobba mer insiktsdrivet i designprocessen kring användarupplevelsen. En utmaning för spelbolaget var att kvalitativa insikter från användarna till stor del saknades. Detta gav ett gap mellan vad användaren faktiskt efterfrågade och vad spelbolaget designade.

Forefronts bidrag

Tillsammans med spelbolagets UX-funktion utformade Forefront Consulting en designprocess där ett spelarcentrerat arbetssätt stod i fokus. Vi tog fram metoder för ett UX-labb där nya idéer kontinuerligt testas och utvärderas utifrån djupintervjuer med användare. Metoden klargjorde också arbetssättet mellan de olika rollerna i designprocessen. Processen gjordes, i högre grad, hypotesdriven med relevanta KPI:er.

Uppnått resultat

Med den nya designprocessen har UX-rollen fått ett förstärkt förtroende hos spelbolaget. UX kan nu ha mer kritiska roller i speldesign-processen. Det nya arbetssättet möjliggör en iterativ och användarnära arbetsmetod med kontinuerlig testning av nya. Förändringarna av metoder har lett ett till ett ökat antal återkommande spelare och att varje spelare dedikerar mer tid till att spela. Upplevelsen blir värdefullare för slutkunden, spelaren.