Projektbeskrivning

E-handelsföretag inom byggverktyg

Datadrivet arbetssätt ökar MROI

E-handelsföretagets utmaning

Företaget ville växla upp sin e-handel genom att arbeta mer datadrivet och med automation. Befintliga verktyg kändes otillräckliga. Medarbetare jobbade i silos och hade svårt att få olika system att dela data. Företaget hade inte tillräckligt underlag för att avgöra marknadsföringens ROI.

Forefronts bidrag

Forefront Consulting gjorde en analys av befintliga system och arbetssätt. Det ledde till insikten att det inte var systemen som var flaskhalsen, utan arbetssätten och datasilos. Genom att använda befintliga system bättre kunde företaget snabbt se effekt av integrationerna mellan CRM/e-handel/epost-lösning. De kunde förstå hur data mellan systemen hängde ihop och hur de på bästa sätt kunde använda.

Uppnått resultat

Marknadsavdelningens jobb blev enklare och mer mätbart. Automatiserad kommunikation från e-handeln gör att företaget snabbt kan återfå tappade kunder med winback-kampanjer. Dessa kampanjer har resulterat i en stor försäljningsökning. Det nya arbetssättet har lett till mindre personberoende då fler på företaget kan ta del av relevant data och statistik.