Projektbeskrivning

Förvaltningsmyndighet

Konkreta mål för datalabbet

Myndighetens utmaning

Myndighetens verksamhet bygger på data och kunskap. Med syfte att öka datadriven innovation i samhället fick myndigheten tre miljoner i extra tilldelning för att under 1,5 år etablera ett datalabb. Målet var att labbet skulle bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet och att sätta en strategi som hanterade tekniska och juridiska utmaningar för labbet.

Forefronts bidrag

Forefront Consulting anlitades för att konkretisera syfte, omfattning och arbetssätt för datalabbssatsningen. Utifrån genomförda workshops med medarbetare skapades en verksamhetsmodell med syfte, mål och värdeerbjudande för datalabbet. Tillsammans skapades use cases, arbetssätt och tydliga steg för att starta upp labbet.

Uppnått resultat

Projektet resulterade i konkreta mål för datalabbet, inklusive juridiska spelregler och arbetssätt. En gemensam bild av hur den tekniska plattformen kunde växa fram, samt ett första utkast till kommunikationsplan och identifierade risker. Myndigheten har nu en solid grund för datalabbet.