Nätverk inom informationsstyrning

Nätverk inom informationsstyrning

Diskussioner och erfarenhetsutbyten kring hantering av information

Kursdatum: löpande träffar

Information är en av verksamhetens viktigaste tillgångar. För att kunna arbeta effektivt, skapa hållbara IT-lösningar, bemöta kunder på ett enhetligt sätt och genomföra stora förflyttningar inom till exempel digitalisering, AI och Data science är en grundläggande förutsättning att du har kontroll över den information som hanteras.

Om nätverket

I Forefront Consultings nätverk inom informationsstyrning får du möta personer från olika företag, myndigheter och branscher och diskutera frågor inom informationsstyrning, informationsarkitektur och informationskvalitet, samt dela erfarenheter.

Upplägg

Deltagarna i nätverket beslutar gemensamt vilka ämnen som ska diskuteras, samt vem eller vilka som ska inleda diskussionen genom en kort presentation av en egen erfarenhet.

Nätverket är kostnadsfritt och administreras av Forefront, som är sammankallande, tillhandahåller lokaler och bjuder på frukost. Det kommer ske cirka fyra träffar per år, á två timmar.

Pris

Kostnadsfritt

Kursdatum

Löpande träffar

Frågor

Kontakta Josefin Lindmark
072-397 69 39

Visa kursblad

Intresseanmälan till Nätverk inom informationsstyrning

När du skickar in formuläret godkänner du att Forefront sparar dessa uppgifter om dig för framtida kontakt gällande relevanta aktiviteter. Motsäger du dig detta så hör av dig till marknad@forefront.se. Vi på Forefront hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.