Intelligent Workplace

Ett nytt förhållningssätt i det dagliga arbetet

Vi hjälper våra kunder med den interna digitala transformationen för att öka effektiviteten, genom ökat samarbete och kommunikation. Detta från ett verksamhets- och IT-perspektiv med kunskap om teknik och förändringsprocess med fokus på Microsoft Office 365. Detta ger ett ökat affärsvärde, nöjda medarbetare och i förlängningen – verklig nytta för våra kunder.

För att skapa värde hos våra kunder tror vi att det behövs flera olika perspektiv; bland andra: strategisk och taktisk/operativ rådgivning, utbildning, genomförande av affärspiloter, mätning och uppföljning samt governance.

Vår samlade erfarenhet visar på betydelsen av inkludera perspektiven: ”jag”, ”vi”, ”oss” i en digital transformation. Detta för att få med nyttan för den enskilda medarbetaren (oavsett roll i organisationen), grupperspektivet och vinsten för hela företaget/organisationen. Vårt team består av erfarna specialister inom Microsoft Office 365-området i roller som: strateger, projekt- och förändringsledare, lösningsarkitekter, utvecklare.

Vill du veta mer?

Victor Iosif
victor.iosif@forefront.se
+46 70 424 20 88

Victor Iosif