Ge inköpsavdelningen mer mandat för att lyckas inom hållbarhetsarbetet

Publicerad:

10/3/23

Inköpsavdelningen har en mycket viktig roll när det kommer till att uppnå en verksamhets hållbarhetsmål. En produkts miljöpåverkan avgörs av leverantörernas hållbarhetsarbete genom hela kedjan, där de indirekta utsläppen står för ca 70 – 90 % av en produkts miljöpåverkan; de så kallade Scope 3-utsläppen*. Den här insikten kräver att inköpsavdelningen får tillgång till rätt, och bra, information.

En svart kedja med solljus

Var är mandatet?

Men – om nu inköpsavdelningar har en så viktig roll för verksamhetens hållbarhetsarbete, borde de inte ha mer mandat? Majoriteten av alla inköpsavdelningar (knappt 70 %) tar hänsyn till hållbarhet, på något sätt, när de väljer nya leverantörer. Bland de 70 % finns både de som är bra på hållbara inköp och de som kan utveckla sin förmåga. Den verkliga skillnaden ligger i hur det görs, hur strukturerat arbetssättet är och hur avgörande de låter hållbarhetsfrågan vara. Att till exempel ha det som en naturlig del i arbetet med leverantörsutvecklingen är mycket vanligare bland de ledande företagen än de mindre framgångsrika.

Bristen på tillgänglig information är ett hinder för många, men den kan man med ett strukturerat arbetssätt komma åt, till viss del – även om det tar tid. De flesta inköpschefer menar att den egna organisationen saknar kunskap, verktyg och metoder. Denna brist kombineras med oro över kostnader, en oro som ofta riktas mot inköpspriser. Förväntningarna på Inköp blir således mycket höga, och tvetydiga. Gör bättre, med dålig information, billigare, och snabbare. Det är inte rimligt, och här behöver rätt prioriteringar göras för att Inköp ska kunna maximera sitt bidrag till verksamhetens hållbarhetsarbete och ses som den tillgång den är i frågan. Företag som aktivt arbetar med hållbarhet inom inköp skapar en mycket bättre spårbarhet och visibilitet. En hållbar leveranskedja arbetar med att minska risker, och genom att fokusera på exempelvis arbetsförhållanden hos underleverantörer kan brister förebyggas och minska kostnader för att byta leverantör på kort sikt. Det gör att en hållbar leveranskedja också blir mer lönsam i längden.

* Vad är Scope 3-utsläppen? Källa

Ta inga onödiga risker

Riskminimering är viktigt; inte bara ur ett hållbarhetsperspektiv, utan även utifrån motståndskraft i hela kedjan. COVID-19-pandemin påverkade kraftigt leveranskedjorna och det är tydligt att de bolag som före den aktivt arbetade med hållbara inköp var mycket bättre förberedda. Tack vare hållbarhetsarbetet har de i större utsträckning valt leverantörer som utöver pris även varit starka inom kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Detta skapar i sin tur en mer stabil leveranskedja. Den här gruppen av inköpare tenderar själva att ta med sig det goda arbetet gentemot sina leverantörer och hela kedjan stärks därför.

Nyttja befintliga metoder

Inköpsavdelningar har alla möjligheter att uppnå ett mer hållbart inköp genom att ytterligare anpassa metoderna de redan använder för leverantörsval, och leverantörsutveckling. En välfungerande inköpsavdelning har väldigt mycket information som utnyttjas för lite i ett hållbarhetsperspektiv. Den tillgängliga informationen kan göras mer hållbarhetsfokuserad och vara grund för utvecklingen av långsiktigt hållbarhetsarbete.

Exempel på aktiviteter:

  • Bygg in krav på information om leverantörens hållbarhetsarbete som standard i RFx-processen (”Request For x”, x= Information; Price etc.) Det ger tidiga hållbarhetsvinster i inköpsarbetet.
  • Genom att köpa in bolagets el från förnybara energikällor och göra det sammanhållet för bolagets alla anläggningar förbättras utsläppen i Scope 3. I nästa steg kan den lärdomen tas till leverantörerna och på så sätt komma åt de indirekta utsläppen, det gäller att börja med enkla vinster.
  • Bygg in incitament, eller att t.o.m. avsluta, leverantörsrelationer baserat på ESG-frågor (Environmental, Social & Governance) som en del i leverantörsutvecklingsarbetet.

Slutligen: tveka inte att ge inköpsavdelningarna mandat, tid och resurser för att verkligen ge skjuts i ditt hållbarhetsarbete. Med rätt data kan de göra storverk.

Arbtesgrupp

No items found.
Joakim Rydh
Specialist inom Procurement & Supply Chain.

Koppla upp dig mot oss

Vi älskar att knyta nya kontakter, med potentiella medarbetare (eller Framtida Frontiers som vi föredrar att se dem som), kunder och partners.

HÖR AV DIG

Ett urval av våra kompetenser

Bredden och spetsen hos våra Frontiers gör det lätt att matcha behov och ambitioner. Vilket område är du nyfiken på?