Erbjudande

Sustainable IT

Genom att göra skillnad i varje del, gör vi tillsammans en stor skillnad i att minska digitaliseringens negativa klimatpåverkan.

Hållbara arbetssätt

Med mognadsanalyser, rapportering och implementering skapar vi hållbara arbetssätt.

Säkra IT-arkitekturen

Med skalbara, säkra, energieffektiviserade IT-arkitekturer får du en hållbar IT-miljö.

Regulativa krav

Skapa en hållbar IT med etisk regelefterlevnad och rapportering utifrån regulativa krav.

IT – klimathjälte eller miljöbov?

Digitaliseringen och ICT-branschen (Information & Communication Technology) utmålas ofta som klimatets räddare. Med hjälp av nya tekniker och digitaliseringen utvecklas tjänster och lösningar som minskar klimatpåverkan från de flesta branscher. Samtidigt är ICT den bransch som just nu står för en ökad klimatpåverkan. Vi behöver helt enkelt börja hantera vårt digitala klimatavtryck.

Datahunger driver utsläppen

Idag står ICT för ca 3% av den globala energiförbrukningen, vilket är ungefär lika mycket som hela flygbranschen. Medan flygbranschen arbetar intensivt med att minska sitt klimatavtryck så ökar ICT-branschen sitt klimatavtryck exponentiellt, vilket är främst drivet av vår ökade dataanvändning. Om vi inte agerar i frågan så kommer ICT stå för 20 % av den globala energiförbrukningen 2030. Så istället för flygskam bör vi börja tala om dataskam. Men ännu viktigare – vi behöver lösa det här problemet.  

Ökade krav att redovisa

Krav på rapportering och regelefterlevnad har ökat och allt fler företag behöver rapportera sina indirekta och direkta CO2-utsläpp. För många CIO-er innebär CSRD, EU Taxonomin för Hållbarhet och SEC Carbon Disclosure att bolagets digitala påverkan behöver kartläggas, redovisas och på sikt minskas. De nya redovisningskraven börjar gälla 2024 och rapporteras 2025.  

  • Vi hjälper CIO med mognadsanalyser och rapportering inom hållbar IT och implementerar rutiner för ett hållbart och säkert arbetssätt.
  • Vi hjälper CIO att arbeta fram kostnadseffektiva och hållbara inköpsprocesser för hårdvara.
  • Vi vägleder CIO och CTO inom IT-arkitekturer som är skalbara, säkra, energieffektiviserade och framtidsäkrade.
  • Vi bistår CEO och CIO kring etisk regelefterlevnad och rapportering utifrån regulativa krav.

En investering som leder till ökad lönsamhet  

Hållbarhet står inte i motsats till lönsamhet. En hållbar IT-arkitektur som t. ex. optimeras med hjälp av dataanalys eller AI ger stora besparingar i såväl kostnader som CO2-utsläpp. Effektiva inköpsrutiner som tar hänsyn till ett livscykelperspektiv kan ge stora besparingar vid hårdvaruinköp. Nyttjande av molntjänster ger tillgång till rapporterar som ger effektiviseringsförslag som i sin tur kan ge ökade intäkter och minskade kostnader.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.