Erbjudande

Application Acceleration

Vare sig du bygger applikationer från grunden eller moderniserar befintliga system ser vi till att du får en pålitlig leverans från design till utveckling.

Ekosystem

Se på systemutveckling som ett ekosystem som kan leva över tid tillsammans med övriga verksamheten

DevSecOps

Implementera DevSecOps fullt ut för att kunna leverera snabbt, med säkerhet som en självklar del av den vanliga utvecklingsprocessen.

Arkitektur

Allt börjar med Applikations-, ​Cloud- och Integrationsarkitektur ​där komponenterna och ​domänerna som byggs ​speglar verksamhetens behov. ​

Från design till utveckling

Att ständigt vara relevant för sina kunder kräver idag något helt annat än tidigare. Relevanta verksamheter behöver ha ett flexibelt mindset för att kunna vara så pass snabbfotade som kunderna kräver – inte minst vid omställningar. För att det ska vara möjligt krävs system och arkitektur som möjliggör snabb förändring, är säkra och hållbara över tid.    

Oavsett om du bygger applikationer från grunden eller moderniserar befintliga system säkerställer vi att du får en pålitlig leverans från design till utveckling som inte bara förhåller sig till, utan tar tillvara på, teknikens möjligheter. 

Allt börjar med arkitektur

Allting börjar med Applikations-, ​Cloud- och Integrationsarkitektur ​där komponenterna och ​domänerna som byggs ​speglar verksamhetens behov och kan förändras med den. ​ 

Applikationerna som byggs framtidssäkras med hjälp av molntjänster som du enkelt kan skala upp och ner vid behov, samt gör det möjligt för dig att ta tillvara på tjänster från våra partners Google och Microsoft. När molntjänsten och kringliggande tekniska förutsättningar är på plats kan du äntligen dra nytta av en arkitektur som stöttar framtida förflyttning till andra plattformar. ​Produktiviteten säkerställs genom att använda managerade tjänster, exempelvis i Azure, vilket ger dig större kostnadskontroll tack vare tidigare nämnda skalbarhet.  

Vi arbetar tillsammans med våra kunder med fokus på ett agilt arbete i tvärfunktionella team. De kontinuerliga releaserna säkerställs genom fokus på rollfunktioner för att undvika personberoende. Korta iterationer och kontinuerlig progressmätning säkerställer hög kvalité i leveransen. Självklart tar vi med oss en rad verktyg och metoder till våra kunder, tex Software professionalism, Clean code och DevOps/DevSecOps.

Grundpelare för att bygga hållbar utveckling och kod

  • Se på systemutveckling som ett ekosystem som kan leva över tid tillsammans med övriga verksamheten 
  • Fokusera på användarnära utveckling. Det är den som skapar verklig innovation. 
  • Bygg med ett modulärt tänk, där funktionerna till tjänster kan brytas isär, har sin egen domän, kan leva och deployas individuellt. 
  • Kod ska vara föränderlig, men tester består. 
  • Kod ska vara kvalitativ och kunna integrera med moderna och äldre system på ett hållbart och effektivt sätt​. 
  • Implementera DevSecOps fullt ut för att kunna leverera snabbt, med säkerhet som en självklar del av den vanliga utvecklingsprocessen. 

Dina förutsättningar styr

Förändring tar tid, och du behöver inte göra allt på en gång för att få effekt. Vi hjälper och guidar din verksamhet till en förflyttning efter dina förutsättningar. Vill du veta mer om hur du får ut det mesta av dina applikationer och system? Hör av dig till oss, så kontaktar vi dig.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.