Kompetens

Testning & QA

Testa tidigt och effektivt för att minska risk för fel

Riskminimera med testning

För att kunna erbjuda en högkvalitativ digital tjänst krävs det att du fokuserar på kvalitetssäkring och testning under utvecklingsprocessen. Genom att arbeta med en strategisk QA-plan (Quality Assurance-plan) och ha en välplanerad testprocess kan du undvika kostsamma fel och brister i tjänsten när den väl lanseras.

Så här jobbar vi med testning och QA

Vi rekommenderar alltid våra kunder att ha en genomtänkt process för kvalitetssäkring och testning på plats innan vi börjar utveckla en digital tjänst. Av erfarenhet vet vi att utfallet blir som bäst när en strategisk QA-plan läggs upp redan i planeringsstadiet och involverar både utvecklings- och testteamet. I den planen definieras de testmetoder som kommer att användas, vilka tester som ska genomföras, hur ofta de ska genomföras och vilka verktyg som vi ska använda.

En grundläggande del av QA-processen är att testa så tidigt som möjligt. Genom att tidigt testa funktionaliteten och användarupplevelsen kan vi upptäcka eventuella brister och fel redan i ett tidigt skede och därmed undvika kostsamma ändringar senare i processen.

Det finns en mängd olika verktyg för olika typer av tester, såsom enhetstester, integrationstester och användartester. Det är viktigt att välja verktyg som passar för de olika typerna av tester som ska genomföras. Automatiserade tester är också ett bra sätt att spara tid och minska risken för mänskliga fel.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.