IT-arkitektur

IT-arkitektur är avgörande

IT-arkitektur är en kritisk del av moderna organisationers tekniska landskap. Det handlar om att designa och organisera en strukturerad och integrerad plan för hur en organisations IT-system och tekniska komponenter ska fungera tillsammans för att stödja organisationens verksamhet och uppnå dess affärsmål.

En välfungerande IT-arkitektur är avgörande för att organisationer ska kunna nyttja den senaste tekniken och möjliggöra digital transformation. Det innebär att välja rätt teknikplattformar, nätverkslösningar, applikationer och datahanteringssystemför att skapa en integrerad IT-miljö som är skalbar, säker och kostnadseffektiv.

Så ser vi på IT-arkitektur

Vi ser på IT-arkitektur som något som skapar framåtriktad förändringskraft för din verksamhet. Förändringsarbete blir alltmer komplext med allt fler intressenter involverade och stora eko-system av lösningar som byggs upp och ska underhållas och vidareutvecklas.

Att fokusera på arkitekturen ger kontroll till verksamhetens riktning – vart ni startar, vilken del av verksamheten som påverkas av en förändring och hur en framtida lösning ska designas. Vilka arkitekturmodeller som är relevanta är alltid helt beroende på situationen. Det som är avgörande är hur arkitekturen används med fokus på genomförande.

Vi etablerar och bedriver ett arkitekturarbete i framkant, genom att tydliggöra arkitekturprofessionen och säkerställa avtryck genom ett smartare förändringsarbete.

5 principer för ett modernt IT-arkitekturarbete

Exekvering är strategin

Arkitekter är ofta centrerade kring analysdelen av en förändring, men fokus bör ligga på att bidra till ett lyckat genomförande och hur arkitekturen används. Arkitektur som inte används har sällan något värde. Vi rekommenderar ett agilt förhållningssätt till arkitektur där teser kring förändring kontinuerligt provas, utvärderas och korrigeras

Bygg förtroende

Förtroende måste förtjänas genom att skapa hållbart värde och göra avtryck som håller över tid. Arkitektur handlar om att se på verksamheter och förändringar utifrån flera olika intressenters synsätt. Det handlar om att förstå spelplanen och kommunicera med verksamhetsexperter och tekniker utifrån deras förutsättningar och bidra till att skapa gemensam insikt.

Teamdriven insats

Arkitektur är en lagsport där många intressenter behöver bidra för att tillsammans skapa en hållbar arkitektur. Arkitektur handlar om att facilitera samverkan mellan olika roller som kan bidra till att tydliggöra olika infallsvinklar på en förändring.

Värdedriven insats

Vi tror på att skapa värden som har en tydlig koppling till ett konkret uppdrag. Därför är det viktig att jobba mot tydliga uppdragsgivare och deras förväntningar kring ett förändringsarbete. Vi förordar ett pragmatisk arkitekturarbete som balanserar en strategisk och operativ ansats men aldrig kompromissar på det värdeskapande.

Tillräcklig struktur

Vi har sett att det är svårt att bevisa värdet av tunga investeringar kring arkitektur kopplat till att bygga upp tunga databaser med arkitekturmodeller. Verksamheter är abstrakta, rörliga, komplexa mekanismer och vi kan inte kontrollera allt som ett enda stort system. Vi har tagit lärdom av den agila världen och vår tes är att strukturen ska vara så pass gedigen att den kan lösa uppgiften.

KARRIÄR
Lediga tjänster

Lediga möjligheter

Vi gör våra kunders utmaningar till våra egna och jobbar tillsammans - som ett team. Tillsammans ska vara en självklarhet, inte ett plus i kanten.

Man som pratar