Utbildning
|
Stockholm

Akademi – verksamhetsarkitektur

Ger dig verktygen för att hantera komplexa verksamhetsutmaningar

Verksamhetsarkitekturakademin är en certifierande utbildning, där du lär dig hela bredden av en verksamhetsarkitekts arbete. Den riktar sig till personer som har som ambition att arbeta som verksamhetsarkitekter, vill förbättra samarbetet med dessa eller behöver förstå verksamhetsarkitektur för att kunna förbättra sitt arbetssätt i en annan disciplin.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska få en förståelse för vad en verksamhetsarkitekt gör, vilka verktyg som kan användas samt hur du bör förhålla dig till en modern organisation. Detta för att du ska skapa dig kunskap, eller själv kunna arbeta, inom området.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som är verksamhetsarkitekt och vill bredda din kunskap och arbeta mer agilt med arkitektur. För att kunna tillgodogöra dig det omfattande innehållet, är det lämpligt att du har några års arbetslivserfarenhet.

Kursen passar även dig som exempelvis är:

  • Lösningsarkitekt
  • Kravanalytiker
  • Verksamhetsutvecklare
  • Produktägare
  • Tjänstedesigner

Upplägg

Utbildningen genomförs under sex obligatoriska utbildningstillfällen á cirka 7 timmar (13-20), varav två timmar i slutet av varje tillfälle är avsatt för gruppövningar. Ett tillfälle per månad, där självstudier och inläsning tillkommer utöver schemalagd tid.