Utbildning
|
Stockholm

SAFe®

Scaled Agile Framework

SAFe står för Scaled Agile Framework och är ett ramverk för att skapa samverkan mellan flera agila team. SAFe-utbildningar är en av hörnpelarna i Forefronts utbildningsverksamhet och vi erbjuder kurser inom området som ger dig verktygslådan att tillämpa agila metoder i en organisation som är under utveckling.

Alla våra lärare är seniora konsulter som har lång erfarenhet av agila omställningar.

Stärk dig i de förmågor som krävs för att skala ett agilt arbetssätt

Bli en certifierad SAFe Agilist! Under denna utbildning i Scaled Agile Framework får du kunskap om hur du skalar ett agilt arbetssätt – och verktygen du behöver för att bättre lyckas med genomströmning av leveranser.

Mål

Under utbildningen Leading SAFe 5.1 får du en gedigen förståelse för principerna bakom SAFe och hur du använder ramverket i praktiken. Du lär dig att att leverera värde via agila releasetåg, hur du bygger upp en agil portfölj samt hur du leder en agil transformation inom hela organisationen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer, produktägare, program- och projektledare, förvaltningsledare, scrum masters, utvecklare, kravledare, testledare, agila coacher och andra som vill ha förutsättningar att lyckas med agil utveckling i stor skala.