Legal Services

Legala perspektiv på en digital samtid


Det brukar sägas att teknik aldrig existerar i ett vakuum. Precis samma sak gäller för juridiken. För oss på Forefront Legal Services är det självklart att se på juridiken i sitt sammanhang, att juridiken samspelar med teknik, affär och verksamhet. Det är först när juridiken betraktas ur ett holistiskt perspektiv som rådgivning i legala frågor kan bli riktigt värdefull för kunderna.  

Tekniken är alltid snabbare än lagstiftaren

Vi befinner oss mitt i en stor digital transformation. I takt med den globala och digitala utvecklingen ökar också de legala krav som ställs på verksamheter. Inte minst i EU försöker lagstiftaren springa ikapp tekniken och det finns en uppsjö av nya och kommande regleringar inom teknikområdet som kommer att påverka många verksamheter framöver. De många nya regelverken kan upplevas som svåröverskådliga och begränsande för verksamheter, men med rätt stöd och kunskap kan IT och juridik samverka och leda till ökad affärsnytta och effektivitet.  

Så jobbar Forefront Legal Services med juridik

Jurister uppfattas inte sällan som legala bromsklossar. Visst kan vi jurister behöva sätta ner foten givet legala krav, men på Legal Services strävar vi alltid efter att sätta värdeskapande i fokus, är affärs- och teknikdrivna och letar hellre lösningar än fokuserar på problemen. Som jurister sticker vi ut, då vi utöver vår breda juridiska kunskap och erfarenhet även har uppbackning av några av de mest tekniskt kunniga inom områden som exempelvis cybersäkerhet, data & analytics, IT-system, förvaltning och molnarkitektur. Det är just i samspelet mellan teknik, verksamhet och juridik som vi på Forefront kan erbjuda våra kunder riktigt mervärde och verklig affärsnytta.

Tillsammans och verksamhetsnära

Forefront Legal Services arbetar verksamhetsnära, affärsinriktat och förstår samspelet mellan juridik och teknik. Vi är integrerade med hela Forefronts affär, vilket gör att vi kan vara en trygg och stabil partner hela vägen i våra kunders digitaliseringsresa och hjälpa er genom de legala utmaningar den medför.Ett axplock av våra specialistområden

Våra konsulter har gedigen erfarenhet av såväl rådgivning kring, som praktiskt arbete med compliance i bred bemärkelse. Tillsammans med våra kunder utarbetar vi praktiska lösningar anpassade efter verksamhetsspecifika behov. Vi är bland annat specialister inom:

 • IT-juridik/IT-rätt
 • Artificiell intelligens
 • GDPR
 • Molntjänster
 • Dataskydd
 • Informationssäkerhet
 • IT-avtal
 • Open source
 • Compliance
 • Kommersiella avtal (inköp och sälj)
 • Avtalsförhandlingar


Så hjälper vi våra kunder

Vi vet att det blir bäst när det juridiska arbetet är del av ett genuint samarbete med övriga delar av verksamheten. Därför arbetar vi gärna tillsammans som en del av ett team med arkitekter, strateger och analytiker och andra stakeholders. Allt för att säkerställa maximal effektivitet och affärsnytta. Vi kan bland annat hjälpa er med följande:

 • Inventering av befintliga arbetssätt för att förbereda inför kommande regleringar
 • Rådgivning i legala frågeställningar i samband med molnresor
 • Strategisk juridisk rådgivning kring open source
 • Översyn och uppdatering av GDPR-arbete, inkl konsekvensbedömningar, riskanalyser, framtagande av behandlingsregister, riktlinjer, policies och informationstexter etc
 • Genomlysning av hanteringen av cookies  
 • Framtagande av strategi eller riktlinjer för användning av AI i verksamheten
 • Förhandlings- och inköpsstöd för licensavtal och andra IT-avtal (SaaS/IaaS/PaaS) eller molntjänster
 • Stöd i implementeringen av processer för att uppfylla kommande krav på hållbarhetsredovisning
 • Genomlysning av kostnader och risker i IT-avtal och andra leverantörsavtal, vilket ofta leder till punktinsatser i form av omförhandling, uppsägning och upphandling av avtal
 • Second opinion kring större avtal eller viktiga juridiska överväganden
 • För verksamheter som saknar en juristfunktion kan vi även agera som extern juristfunktion


Tack vare våra juristers breda erfarenhet från olika branscher kan vi även vägleda och fungera som bollplank i mer generella affärsjuridiska, bolagsrättsliga eller kommersiella överväganden.  

Henrik Ulander, Head of Legal Services

Vad vi kan vi göra för er verksamhet?

Vill du veta mer om hur Forefront Legal Services kan hjälpa er verksamhet?Kontakta Henrik Ulander, Head of Legal Services.
henrik.ulander@forefront.se

KARRIÄR
Lediga tjänster

Lediga möjligheter

Vi gör våra kunders utmaningar till våra egna och jobbar tillsammans - som ett team. Tillsammans ska vara en självklarhet, inte ett plus i kanten.

Man som pratar