Kompetens

Legal Services

Vi arbetar verksamhetsnära och förstår samspelet mellan juridik och teknik.

Rättsliga perspektiv på en digital samtid

Det brukar sägas att teknik inte existerar i ett vakuum. Precis samma sak gäller för juridiken. För oss på Forefront Legal Services är det självklart att se på juridiken i sitt sammanhang, dvs. i samspel med teknik, affär och verksamhet. För att uppnå bästa resultat i det samspelet behöver juridiken vara användarvänlig och tillämpas med ett helhetsperspektiv. Det är först då juridisk rådgivning skapar genuint värde för kunderna.  

Tekniken är alltid snabbare än lagstiftaren

Vi befinner oss mitt i en stor digital transformation och den tekniska utvecklingen, bland annat av olika AI-verktyg, går i ett rasande tempo. I takt med en ökad digitalisering  globalt, ökar också de rättsliga krav som ställs på verksamheter. Inte minst inom EU försöker lagstiftaren springa i kapp tekniken och det finns en uppsjö av nya och kommande regelverk inom teknikområdet som kommer att påverka många verksamheter framöver. De nya regelverken kan upplevas som svåröverskådliga och begränsande, men med rätt stöd och kunskap kan IT och juridik samverka och leda till ökad affärsnytta och effektivitet.  

Så jobbar Forefront Legal Services med juridik

Jurister uppfattas inte sällan som bromsklossar. Visst kan vi jurister behöva sätta ner foten ibland på grund av rättsliga krav, men på Legal Services strävar vi alltid efter att sätta värdeskapande i fokus. Vi är utpräglat affärs- och teknikdrivna och letar hellre lösningar än fokuserar på problemen. Som jurister sticker vi ut, då vi utöver vår breda juridiska kunskap och erfarenhet har uppbackning av några av de allra mest kunniga inom områden som cybersäkerhet, data & analytics, IT-system, förvaltning och molnarkitektur. Det är tack vare samspelet mellan teknik, verksamhet och juridik som vi på Forefront kan erbjuda våra kunder mervärde på riktigt. Inom Legal Services arbetar vi dessutom aktivt med utvecklingen av användarcentrerad juridisk design (Legal Design) för att skapa mer användarvänliga tjänster och system och tydliggöra juridiken bakom.

Ett axplock av våra specialistområden

Våra konsulter har gedigen erfarenhet av såväl rådgivning som praktiskt arbete med compliance i bred bemärkelse. Tillsammans med våra kunder utarbetar vi praktiska lösningar anpassade efter verksamhetens behov. Vi är specialister inom bland annat:

 • Compliance
 • IT-juridik/IT-rätt
 • IT-avtal
 • Artificiell intelligens, inkl. AI-förordningen
 • Molntjänster
 • Dataskydd, GDPR
 • Informationssäkerhet, inkl. NIS 2-direktivet och DORA-förordningen
 • Motståndskraft (resiliens), inkl. CER-direktivet
 • Open source
 • Öppna data
 • Visselblåsning
 • Kommersiella avtal (inköp och sälj)
 • Avtalsförhandlingar
 • Offentlig upphandling
 • Hållbarhet
 • Tvistlösning, särskilt vad gäller komplexa IT-avtal

Så hjälper vi våra kunder

Vi vet att det blir bäst när det juridiska arbetet är del av en genuin samverkan med övriga delar av verksamheten. Därför arbetar vi gärna och helst tillsammans som en del av ett team med exempelvis arkitekter, strateger, analytiker och andra stakeholders. Allt för att säkerställa maximal effektivitet och affärsnytta. Vi kan bland annat hjälpa er med följande:

 • Inventering av befintliga arbetssätt för att förbereda inför kommande regeländringar
 • Rådgivning i rättsliga frågeställningar i samband med molnresor
 • Strategisk juridisk rådgivning kring open source
 • Översyn och uppdatering av GDPR-arbete, inklusive genomförande av konsekvensbedömningar, riskanalyser, framtagande av behandlingsregister, riktlinjer, policyer och informationstexter m.m.
 • Genomlysning av hanteringen av cookies      
 • Framtagande av policy eller riktlinjer för användning av AI i verksamheten
 • Kontroll av om ni omfattas  av gällande eller kommande rättsakter, såsom NIS 2-direktivet, CER-direktivet och/eller DORA-förordningen, samt, vad det i så fall innebär för er specifika verksamhet
 • Förhandlings- och inköpsstöd för licensavtal och andra IT-avtal (SaaS/IaaS/PaaS) eller molntjänster
 • Stöd i implementeringen av processer för att uppfylla kommande krav på exempelvis hållbarhetsredovisning
 • Genomlysning och uppdatering av styrdokument
 • Genomlysning av kostnader och risker i IT-avtal och andra kommersiella avtal (vilket ofta leder till effektiviserande punktinsatser i form av omförhandling, uppsägning och upphandling av avtal)
 • Second opinion kring större avtal eller viktiga juridiska överväganden
 • För verksamheter som saknar egen juristfunktion kan vi agera som er externa juristavdelning

Henrik Ulander, Head of Legal Services

Hur kan vi bidra till er verksamhet?

Tack vare våra juristers breda erfarenhet från olika branscher kan vi även vägleda och fungera som bollplank i mer generella affärsjuridiska, bolagsrättsliga och kommersiella överväganden. Vill du veta mer om hur Forefront Legal Services kan hjälpa er verksamhet?

Kontakta Henrik Ulander, Head of Legal Services.
henrik.ulander@forefront.se

Är vi din nästa möjlighet?

Forefront Legal Services är i en stark tillväxtfas, vilket betyder att vi kontinuerligt söker nya jurister. Om du, som resten av oss jurister på Legal Services, drivs av nyfikenhet och en genuin vilja att hjälpa kunder i kniviga frågeställningar i gränslandet mellan juridik, teknik och affär, så kan Forefront Legal Services vara rätt arbetsplats för dig. Skicka in din intresseanmälan eller dina funderingar till rekryterande chef Henrik Ulander redan idag!

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.