Legal Services

Legala perspektiv på en digital samtid

Det brukar sägas att teknik aldrig existerar i ett vakuum. Precis samma sak gäller för juridiken. För oss på Forefront Legal Services är det självklart att se på juridiken i sitt sammanhang, att juridiken samspelar med teknik, affär och verksamhet. För att uppnå bästa resultat i det samspelet behöver juridiken vara användarvänlig och tillämpas med ett helhetsperspektiv. Det är först då som rådgivning i legala frågor skapar någonting riktigt värdefullt för kunderna.   

Tekniken är alltid snabbare än lagstiftaren

Vi befinner oss mitt i en stor digital transformation och utvecklingen av olika AI-verktyg går i ett rasande tempo. I takt med den globala och digitala utvecklingen ökar också de legala krav som ställs på verksamheter. Inte minst inom EU försöker lagstiftaren springa i kapp tekniken och det finns en uppsjö av nya och kommande regleringar inom teknikområdet som kommer att påverka många verksamheter framöver. De många nya regelverken kan upplevas som svåröverskådliga och begränsande för verksamheter, men med rätt stöd och kunskap kan IT och juridik samverka och leda till ökad affärsnytta och effektivitet.  

Så jobbar Forefront Legal Services med juridik

Jurister uppfattas inte sällan som legala bromsklossar. Visst kan vi jurister behöva sätta ner foten givet legala krav, men på Legal Services strävar vi alltid efter att sätta värdeskapande i fokus.Vi är utpräglat affärs- och teknikdrivna och letar hellre lösningar än fokuserar på problemen. Som jurister sticker vi ut, då vi utöver vår breda juridiska kunskap och erfarenhet även har uppbackning av några av de mest tekniskt kunniga inom områden som exempelvis cybersäkerhet, data & analytics, IT-system, förvaltning och molnarkitektur. Det är tack vare samspelet mellan teknik, verksamhet och juridik som vi på Forefront kan erbjuda våra kunder riktigt mervärde. Inom Legal Services arbetar vi dessutom aktivt med utvecklingen av användarcentrerad juridisk design (Legal Design) för att skapa mer användarvänliga tjänster och system.


Tillsammans och verksamhetsnära

Forefront Legal Services arbetar verksamhetsnära, affärsinriktat och förstår samspelet mellan juridik och teknik. Vi är integrerade med hela Forefronts affär, vilket gör att vi kan vara en trygg och stabil partner hela vägen i våra kunders digitaliseringsresa och hjälpa er genom de legala utmaningar den medför.


Ett axplock av våra specialistområden

Våra konsulter har gedigen erfarenhet av såväl rådgivning som praktiskt arbete med compliance i en mycket bred bemärkelse.Tillsammans med våra kunder utarbetar vi praktiska lösningar anpassade efter verksamhetsspecifika behov. Vi är bland annat specialister inom:

 • Compliance
 • IT-juridik/IT-rätt
 • Artificiell intelligens
 • GDPR, Molntjänster
 • Dataskydd
 • Informationssäkerhet
 • IT-avtal
 • Open source
 • Öppna data
 • Visselblåsning
 • Kommersiella avtal (inköp och sälj)
 • Avtalsförhandlingar
 • Offentlig upphandling
 • Hållbarhet

Så hjälper vi våra kunder

Vi vet att det blir bäst när det juridiska arbetet är del av ett genuint samarbete med övriga delar av verksamheten. Därför arbetar vi gärna och helst tillsammans som en del av ett team med exempelvis arkitekter, strateger, analytiker och andra stakeholders. Allt för att säkerställa maximal effektivitet och affärsnytta. Vi kan bland annat hjälpa er med följande:

 • Inventering av befintliga arbetssätt för att förbereda inför kommande regleringar
 • Rådgivning i legala frågeställningar i samband med molnresor
 • Strategisk juridisk rådgivning kring open source
 • Översyn och uppdatering av GDPR-arbete, inklusive genomförande av konsekvensbedömningar, riskanalyser, framtagande av behandlingsregister, riktlinjer, policyer och informationstexter etc
 • Genomlysning av hanteringen av cookies      
 • Framtagande av policy eller riktlinjer för användning av AI i verksamheten
 • Förhandlings- och inköpsstöd för licensavtal och andra IT-avtal (SaaS/IaaS/PaaS) eller molntjänster
 • Stöd i implementeringen av processer för att exempelvis uppfylla kommande krav på hållbarhetsredovisning
 • Genomlysning och uppdatering av styrdokument
 • Genomlysning av kostnader och risker i IT-avtal och andra kommersiella avtal, vilket ofta leder till punktinsatser i form av omförhandling, uppsägning och upphandling av avtal
 • Second opinion kring större avtal eller viktiga juridiska överväganden
 • För verksamheter som saknar en juristfunktion kan vi även agera som extern juristfunktionHenrik Ulander, Head of Legal Services

Vad vi kan vi göra för er verksamhet?

Tack vare våra juristers breda erfarenhet från olika branscher kan vi även vägleda och fungera som bollplank i mer generella affärsjuridiska, bolagsrättsliga eller kommersiella överväganden. Vill du veta mer om hur Forefront Legal Services kan hjälpa er verksamhet?

Kontakta Henrik Ulander, Head of Legal Services.
henrik.ulander@forefront.se

Vad är din nästa möjlighet?

Forefront Legal Services är i en tydlig tillväxtfas, vilket betyder att vi kontinuerligt söker nya jurister. Om du, som resten av oss jurister på Legal Services, drivs av nyfikenhet och en genuin vilja att hjälpa kunder i kniviga frågeställningar i gränslandet mellan juridik, teknik och affär, så kan det här vara rätt arbetsplats. Intresserad av att prata med oss om möjligheter? Skicka in din intresseanmälan eller dina funderingar till rekryterande chef Henrik Ulander redan idag!

KARRIÄR
Lediga tjänster

Lediga möjligheter

Vi gör våra kunders utmaningar till våra egna och jobbar tillsammans - som ett team. Tillsammans ska vara en självklarhet, inte ett plus i kanten.

Man som pratar