Kompetens

Inköp & Supply Chain

Ta kontroll över er värdekejda och minska riskerna.

Inköp som nyckel till besparing och hållbarhetsarbete

Inköpsavdelningen har en mycket viktig roll när det kommer till att uppnå verksamhetens hållbarhetsmål och sänka riskerna kopplat till hållbarhet i alla aspekter. En produkts risk och miljöpåverkan avgörs av leverantörernas hållbarhetsarbete genom hela kedjan, där de indirekta utsläppen står för ca 70– 90 % av en produkts miljöpåverkan; de så kallade Scope 3-utsläppen. Den här insikten kräver att inköpsavdelningen får tillgång till rätt, och bra, information. På inköpsavdelningen finns även en stor potential till att arbeta mer effektivt med processer som i sin tur leder till minskade kostnader och mer tid för proaktivt arbete med leverantörerna.

Vi på Forefront har lång erfarenhet av att optimera inköpsprocesser samtidigt som vi hjälper till att minska kostnader och skapa hållbarhetsstrategier. Med en djup förståelse för både affärsstrategi och hållbarhetsmål arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa långsiktiga och hållbara affärslösningar. Genom att analysera och kartlägga era inköpsprocesser identifierar vi potentiella effektiviseringsområden och utvecklar strategier för att maximera besparingar utan att kompromissa med kvalitet, leveranssäkerhet eller hållbarhet. 

Supply chain är motorn i produktbolaget och möjligheten till effektivisering

I dagens konkurrensutsatta marknad är logistiken avgörande för att säkerställa att era kunder får sina produkter i tid och i bra skick. Vi ser att alla brister och avbrott allt sedan pandemin har visat på vikten av att kontinuerligt förbättra och effektivisera sina supply chain-processer. Våra konsulter är specialister på inköps- och supply chain-frågor och vi hjälper våra kunder i flera olika områden.  

Optimera hela försörjningskedjan – nyckeln till kundnöjdhet

Genom att implementera en övergripande och sammanhållen styrning med fokus på Sales & Operations Planning, kan ni säkerställa att era försäljnings- och verksamhetsplaner fungerar tillsammans. Detta är ofta nyckeln till att uppnå kundnöjdhet genom en optimering av hela er försörjningskedja. Vi arbetar nära er för att skräddarsy strategier som passar era behov och mål.

Effektiv kapitalhantering för ökad lönsamhet

I en tid där kapitalet inte längre är lågt prissatt är effektiv kapitalhantering kritiskt för att säkerställa lönsamheten. Många verksamheter upplever att deras kapital binds upp på grund av bristande kontroll och styrning i deras logistikflöde. Genom att implementera strukturerade arbetssätt kan ni minska kapitalbindningen och förhindra onödiga kostnader. Vårt mål är att hjälpa er optimera er kapitalanvändning i supply chain och undvika att hamna i samma situation igen. 

Rätt leverans för lojala kunder

Vi förstår att det inte handlar om att ha fler produkter på lager, utan om att leverera med precision och tillfredsställa era kunders behov. Genom att optimera era processer kan ni säkerställa att varje leverans är punktlig och effektiv, vilket stärker ert varumärke och skapar lojala kunder. 

Joakim Rydh, Specialist inom Procurement & Supply Chain på Forefront.

Vad vi kan vi göra för er verksamhet?

Vår förmåga sträcker sig från att vara stöd i en spendanalys till att driva strategisk förflyttning av verksamheten baserad på en genomförd mognadsanalys. Vi har även bred erfarenhet av olika typer av interimsuppdrag där vi driver daglig verksamhet och utveckling i centrala roller så som logistikchef eller strategisk inköpare. Hör av er via kontaktformuläret, eller direkt till Joakim Rydh, Specialist inom Procurement & Supply Chain på Forefront.

joakim.rydh@forefront.se

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.