Kompetens

Tjänstedesign

Skapa långsiktigt värde genom insiktsdrivet arbete

Varför tjänstedesign?

Tjänstedesign, även känt som servicedesign, är en tvärvetenskaplig metod för att skapa och förbättra tjänster med fokus på användarens behov och upplevelse. Det är en process som innefattar att förstå, utforska, designa och implementera tjänster på ett systematiskt och kreativt sätt för att skapa värde för både användare och tjänsteleverantörer.

En central aspekt av tjänstedesign är att sätta användaren i fokus. Det handlar om att förstå användarnas behov, förväntningar och beteenden för att kunna utforma tjänster som är meningsfulla och användbara. Genom att involvera användarna i designprocessen och samarbeta med dem kan du skapa tjänster som verkligen möter användarnas behov.

En annan viktig del av tjänstedesign är att titta på helheten. Det handlar om att se tjänster som en del av ett större system och förstå hur de samverkar med andra delar av ekosystemet. Det kan inkludera att analysera användarupplevelsen över olika kanaler och kontaktpunkter, och säkerställa att tjänsten fungerar sömlöst och enhetligt över hela kundresan.

Visste du att du kan designa såväl livet som arbetsplatsen genom coaching? Här hittar du en artikel som berättar hur.

Så här jobbar en tjänstedesigner hos oss

För att lyckas som tjänstedesigner krävs det ett brett spektrum av kompetenser och egenskaper. Här är några av de viktigaste egenskaperna för att vara framgångsrik som tjänstedesigner:

  • Empati: Förmågan att sätta sig in i användarens ställe och förstå deras behov, förväntningar och beteenden är kritisk i tjänstedesign. Empati hjälper designern att skapa användarcentrerade lösningar som verkligen möter användarnas behov.
  • Kreativitet: Tjänstedesign är en kreativ process som innefattar att hitta innovativa lösningar på komplexa problem. Att kunna tänka utanför boxen, generera nya idéer och vara öppen för att experimentera är avgörande för att skapa innovativa och effektiva tjänster.
  • Systemtänkande: Tjänstedesign handlar om att se tjänster som en del av ett större system och förstå hur de samverkar med andra aktörer, processer och kanaler. Att kunna analysera och förstå helheten är viktigt för att skapa integrerade och sammanhängande tjänster.
  • Analytisk förmåga: Att kunna analysera och tolka data, användarundersökningar och andra insikter är viktigt för att kunna förstå användarnas behov och dra slutsatser som kan användas i designprocessen. Analytisk förmåga hjälper också designern att utvärdera och förbättra tjänster baserat på resultat och feedback.
  • Samarbetsförmåga: Tjänstedesign är ofta en teambaserad process där olika aktörer och intressenter är involverade. Att kunna samarbeta effektivt med olika personer och roller är avgörande för att kunna driva projekt framåt och skapa lösningar som fungerar för alla parter.

Nyfiken på hur du kan designa allt från regeringar till restaurangupplevelser med tjänstedesign? Kolla in den här artikeln.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.