Visselblåsning

Visselblåsning handlar om att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Det innebär att man anmäler oegentligheter anonymt via en tredje part.

Syftet med denna visselblåsarkanal är att göra det möjligt att rapportera eventuella problem och missförhållanden konfidentiellt. Visselblåsarkanalen säkerställer vidare även att rapporterande personer skyddas från repressalier till följd av sådan rapportering.

Forefronts visselblåsarkanal tillhandahålls av WhistleB, Whistleblowing Centre AB och sköts med hjälp av en extern advokatbyrå. Du har också möjlighet att rapportera missförhållanden externt till behöriga myndigheter.

Till visselblåsning