IT-säkerhet

IT-säkerhet som strategiskt val

Digitalisering och säkerhetsrisker intensifieras ömsesidigt. I takt med att vi digitaliserar och introducerar allt mer avancerad teknik så ökar vikten av trygghet och säkerhet. I dag finns ingen bransch som är fri från säkerhetshot och samtidigt ökar kraven på regelefterlevnad och även samhällets och medborgarnas förväntan på säkra tjänster och informationshantering.

IT-säkerhet handlar om att skydda organisationens digitala tillgångar och information från obehörig åtkomst, stöld eller skada. Organisationer måste tänka på IT-säkerhet på en strategisk nivå eftersom en säkerhetsincident kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten, inklusive förlust av intellektuell egendom, finansiella skador och förtroendeförlust.

Vår syn på IT-säkerhet

Med teknikens snabba utveckling krävs att säkerhet finns med i alla aspekter i en verksamhet. Allt från hur kod skrivs till att medarbetare har kunskap om hur digitala verktyg används på rätt sätt. Våra konsulter arbetar kontinuerligt med säkerhet oavsett roll. Vi kompetensutvecklar ständigt inom det senaste för att kunna leverera säkra produkter och tjänster.

Navigera och hantera risk med oss

Vi hjälper dig att navigera och hantera risker som följer av digitalisering. Vi adderar även managementkonsultens kompetens och verktygslåda till säkerhetsleveranser och är vana vid att driva, guida och vidareutveckla säkerhetsarbete eller närliggande områden som risk och efterlevnad. Alltid med ett fokus på att åstadkomma ett hållbart och värdeskapande resultat.

Vi är specialister inom:

  • DevSecOps
  • Säkerhetsarkitektur
  • Strategi, styrning och ledningsperspektiv
  • Risk- och efterlevnadsrådgivning
  • Information management
  • GDPR och legala aspekter

KARRIÄR
Lediga tjänster

Lediga möjligheter

Vi gör våra kunders utmaningar till våra egna och jobbar tillsammans - som ett team. Tillsammans ska vara en självklarhet, inte ett plus i kanten.

Man som pratar