Kompetens

IT-säkerhet

Skydda verksamhetens digitala tillgångar

IT-säkerhet som strategiskt val

Digitalisering och säkerhetsrisker intensifieras ömsesidigt. I takt med att vi digitaliserar och introducerar allt mer avancerad teknik så ökar vikten av trygghet och säkerhet. I dag finns ingen bransch som är fri från säkerhetshot och samtidigt ökar kraven på regelefterlevnad och även samhällets och medborgarnas förväntan på säkra tjänster och informationshantering.

IT-säkerhet handlar om att skydda organisationens digitala tillgångar och information från obehörig åtkomst, stöld eller skada. Organisationer måste tänka på IT-säkerhet på en strategisk nivå eftersom en säkerhetsincident kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten, inklusive förlust av intellektuell egendom, finansiella skador och förtroendeförlust.

Vår syn på IT-säkerhet

Med teknikens snabba utveckling krävs att säkerhet finns med i alla aspekter i en verksamhet. Allt från hur kod skrivs till att medarbetare har kunskap om hur digitala verktyg används på rätt sätt. Våra konsulter arbetar kontinuerligt med säkerhet oavsett roll. Vi kompetensutvecklar ständigt inom det senaste för att kunna leverera säkra produkter och tjänster.

Vi är specialister inom:

  • DevSecOps
  • Säkerhetsarkitektur
  • Strategi, styrning och ledningsperspektiv
  • Risk- och efterlevnadsrådgivning
  • Information management
  • GDPR och legala aspekter

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.