Kompetens

Identitetssäkerhet

Vi skyddar användare, applikationer och data oavsett var de befinner sig.

Identity Access Management – ett fundament i all digitalisering

Identitetssäkerhet, även kallad Identity Access Management, är fundamentet i en god IT-arkitektur och säkerhet. Genom hantering av identiteter skyddar vi användare, applikationer och data oavsett var de befinner sig.

Vår digitala identitet är minsta gemensamma nämnare i all tillämpning av IT. Den omvandlar vi till användarkonton som används vid inloggning i olika system och applikationer samt vid åtkomst till data. Förutom att medarbetares konton och behörigheter behöver hanteras så gäller detta även kunder, leverantörer, applikations-konton, IoT-enheter, konsulter och inte minst administratörer. En central hantering och planering av styrning och uppföljning är nyckeln för att minska riskerna.  

Därför är Identity Access Management en nyckel till säkerhet

Skydd mot dataintrång: Identitetsbaserade attacker är en av de vanligaste metoderna för cyberintrång. Genom att hantera och säkra användaridentiteter minskar man risken för obehörig åtkomst till system och data.

Förtroende och rykte: Förtroende är en nyckelkomponent i alla relationer, inklusive digitala. Företag och organisationer som kan säkerställa sina kunders och användares identitet bygger upp förtroende och ett gott rykte. Det är särskilt viktigt när det handlar om att hantera känslig information som personuppgifter och affärsdata.

Efterlevnad av lagar och regler: Många länder och branscher har lagar och regler som kräver att företag och organisationer skyddar kundernas personliga information. Identity security management är en nödvändig del av efterlevnadsprocessen för att undvika böter och juridiska påföljder.

Skydd mot identitetsstöld: Identitetsstöld är ett växande hot som kan leda till allvarliga konsekvenser för enskilda individer och organisationer. Genom att implementera effektiva identity security management-system kan man minimera risken för identitetsstöld och dess potentiella skadliga effekter.

Effektivitetsförbättring: Genom att ha robusta identitetshanteringsprocesser kan organisationer effektivisera sina verksamheter. Användare kan snabbt och säkert få åtkomst till de resurser och system de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter, vilket ökar produktiviteten.

Säker molnhantering: I takt med att allt fler företag och organisationer övergår till molnbaserade tjänster blir hanteringen av användaridentiteter ännu viktigare. Identity Access Management möjliggör säker åtkomst till molnbaserade resurser och minskar risken för dataförlust eller obehörig åtkomst till molnbaserad information.

Så hjälper vi våra kunder

Tillsammans med våra kunder ser vi alltid till att börja där behovet är som störst. Vi på Forefront har lång erfarenhet av Identity Access Management och med både verksamhetsnära konsulter och tekniskt djupa konsulter hjälper vi våra kunder i hela resan, från nulägesanalys till implementation och förvaltning av identitetssäkerhet. Vi har delat in vårt erbjudande i fyra områden.

Identity Management

God administration av interna och externa användare skapar både effektivitet och säkerhet. Genom Identity Management effektiviseras hanteringen och kvalitén säkerställs för era användare.

Access Management

Automatisera och säkerställ åtkomsterna till alla era IT tillgångar och data. Rätt person, under rätt tid, rollbaserat eller behovsstyrt, både traditionellt och i molnet.

Privileged Access Management

Huvudnyckeln till IT-miljön innehas av administratörer. Få kontroll på administrativa rättigheter genom Priviliged Access Management – när det behövs, av rätt anledningar och spårbart.

Identity Governance

Fungerar era tänkta processer och rutiner? Vem har tillgång, varför och hur har användarna fått sin tillgång? En fungerande Governance är grunden för kontinuerlig förbättring och säkerhet.

Varför Forefront?

  1. Specialister på området: Vi är dedikerade specialister inom Identity Access Management. Med många års erfarenhet och djupgående kunskap är vi här för att hjälpa dig att bygga och stärka din organisations identitetssäkerhet. Vi förstår både verksamhetens utmaningar samt den tekniska aspekten.
  2. Skräddarsydda lösningar: Vi förstår att varje organisation har unika behov och utmaningar när det gäller identitetssäkerhet. Vårt team arbetar nära dig för att skapa den lösning som passar din verksamhets specifika krav och budget.
  3. Teknisk expertis: Vi är väl bevandrade i de senaste teknologierna och metoderna inom Identity Access Management. Oavsett om det handlar om att implementera en ny identitetshanteringstjänst, utföra en säkerhetsrevision eller utbilda dina medarbetare, kan du lita på vår tekniska kunskap och erfarenhet.
  4. Efterlevnad och regelverk: Vi förstår vikten av att följa lagar, regler och branschstandarder när det gäller hantering av identiteter och personuppgifter. Med vår hjälp kan du säkerställa att din organisation följer alla tillämpliga krav.

Vad är din nästa möjlighet?

Vi ser en stor efterfrågan på kompetens inom Identity Access Management och vi söker kontinuerligt nya specialister. Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om oss på Forefront och vårt erbjudande inom identitetssäkerhet.

Nyfiken på oss?

Kul! Vi är nyfikna på dig med. Hör av dig så lär vi känna varandra.