Forefront Amplify
Rätt kompetens med rätt skill-set

Vår idé är enkel – vi vill råda bot på kompetensbristen. Dagens arbetsmarknad kräver mer av kandidater än någonsin förr, samtidigt som kandidater i sin tur kräver mer än ett jobb av sina arbetsgivare. Genom vårt unika nätverk hittar vi personen med stort P, den som känns som en i gänget redan efter dag ett. Antingen besitter hen alla kompetenser som behövs för rollen, eller så ser vi till att komplettera deras skill-set innan de slår rot hos er.

En kvinna sitter i en bil med öppen dörr och pratar i en mobil

Rekrytering

Rätt person handlar dels om erfarenhet och färdigheter. Till lika stor del handlar det om att hitta personen som passar in er organisation, som förstår vad ni vill åstadkomma och som vill utvecklas åt samma håll som ni. Det är där Amplify kommer in i bilden.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling kräver mer än klassiska två-veckors kurser. När vi hittat rätt kandidat ser vi till att kompetensen som krävs för rollen utvecklas kontinuerligt. Ni behöver inte göra avkall på varken kompetens eller personlighet; vi hittar rätt person, och vi skapar rätt person.

Kostnadseffektivt

En rekrytering är en investering, inte bara i siffror utan en investering i hela verksamhetens långsiktiga utveckling. En rekrytering som drar ut på tiden kostar mer än tid och pengar. Det är därför vi lägger lika stor vikt vid person som kompetens, för en träffsäker match.

Flera personer sitter i ett möte.

Skräddarsydda talangprogram

Bygg talanger med Talangprogram

Forefront Amplify erbjuder ett ledande Talangprogram som sträcker sig mellan sex månader till ett år. Vi ansvarar för samtliga delar i programmet, såsom rekrytering, utbildning och träning i deras nya roller.

Programmen riktar sig mot Data & Analytics och Tech & Development. Oavsett vilka spår ni väljer lägger vi stor vikt på att talangerna ska lära sig hantverket och professionalism. Innehållet i programmet anpassas till er verksamhet för att deltagarna ska möta era behov fullt ut efter programmets slut.

Forefront Amplify har ambassadörer på de starkaste lärosätena i Sverige för att säkerställa att vi hittar rätt talanger till just ert Talangprogram.

Forefront Amplify har varit min stora stöttepelare i min resa på Ikano, där jag bland annat får arbeta med Scrum och Agile. All hjälp och allt stöd jag har behövt har funnits lättillgänglig.

Natalia Milunovic

Scrum Master Ikano Bank

Hållbart och säkert

Träffsäker rekrytering

Vi erbjuder en unik rekryteringstjänst där vi aktiverar vårt nätverk av konsulter inom bland annat utveckling, säkerhet och AI.

Tack vare vårt stora nätverk får vi helt andra ingångar än traditionella rekryterare. Vi hittar de som har rätt förkunskaper och ser till att de får de kompletterande skills för svår-rekryterade roller. Men första dagen hos er är inte slutet - vi ser till att din(a) nya talang(er) lär sig kontinuerligt.

Målbilden är alltid densamma: våra kunder ska vara säkra på att de har tillgång till marknadens absolut bästa talanger som kan möta deras behov, och leda dem till framgång.

En kvinna på gatan i hård blåst. Hon skrattar medan håret blåser runt hennes huvud

Om Forefront Amplify

Vi bygger riktig kompetens på ditt företag

Det finns en poäng med att lära sig det som är här och nu. Det bygger en bra bas för framtiden. Men för att möta utmaningarna som din verksamhet står inför under det här året - och resten av decenniet - så behöver ni kompetens som ständigt utvecklas.

Det kan kännas ovant tänka att ens medarbetare aldrig är färdiglärda, men det är de medarbetarna som aldrig slutar lära sig nya metoder och principer som kommer leverera utöver förväntan. Kort sagt så kopplar vi teori till de riktiga problem som verksamheter möter, och kommer möta.

Våra utbildningar

Utbildningar som skapar rätt förutsättningar för framtiden

VI gör våra kunders utmaningar till våra egna och jobbar tillsammans - som ett team. Tillsammans ska vara en självklarhet , inte en möjlighet.