Integritetsskyddspolicy

Forefront Consulting Group

Forefront Consulting Groups (Forefront) integritetsskyddspolicy beskriver hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. För oss är det viktigt att du som potentiell eller aktuell kund, potentiell medarbetare, eller bara besökare får dina personuppgifter behandlade på ett säkert och korrekt sätt.

Om du har några funderingar eller frågor gällande denna integritetsskyddspolicy eller hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss på gdpr@forefront.se.

Personuppgiftsansvarig
Forefront Consulting
Group AB Holländargatan 13
111 36 Stockholm, Org nr: 556755-2616

Denna integritetsskyddspolicy omfattar samtliga dotterbolag inom Forefront Consulting Group.
Senast uppdaterad 2022-06-29

Om du är kund/potentiell kund hos Forefront
Efter att vi har haft kontakt med en kund, sparar vi personuppgifter om den ansvariga kontaktpersonen hos kunden för att fortsatt ha möjlighet att kommunicera samt upprätthålla affärsrelationen. Detsamma gäller en potentiell kund, som vi eventuellt vill ingå en kundrelation med.

Uppgifter som sparas är exempelvis ditt namn (som kundkontakt), din mejl, ditt telefonnummer samt företagets namn.

Varför samlar vi in denna information?
Vi samlar in denna information för att kunna upprätthålla vår professionella relation med kunder och potentiella kunder, samt för att följa lagstiftning som sätter upp krav på att behandla personuppgifter, exempelvis bokföringslagar.

Om du söker jobb hos Forefront
Du som söker en tjänst hos Forefront kommer i och med ansökan att delge oss information om dig som vi behöver för att kommunicera med dig gällande tjänsten och rekryteringsprocessen. Detta inkluderar bland annat namn, adress, telefonnummer, utbildningsmeriter och tidigare anställningar.

Varför samlar vi in denna information?
Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna inkludera dig i en rekryteringsprocess och eventuellt ingå ett anställningsavtal med dig.

Om du är leverantör till Forefront
Om du är leverantör till oss på Forefront så behandlar vi enbart de personuppgifter som behövs för att upprätthålla en affärsrelation till er. Vi behandlar personuppgifter om den ansvariga kontaktpersonen (eller andra kontaktpersoner) hos leverantören för att upprätthålla kommunikationen.Uppgifter som sparas är exempelvis ditt namn, din titel, din mejl, ditt telefonnummer samt företagets namn.

Varför samlar vi in denna information?
Vi samlar in denna information för att kunna upprätthålla vår professionella relation med leverantörer.

Om du är underkonsult till Forefront
Om du är underkonsult till Forefront, så behandlar vi (genom vårt dotterbolag Forefront Accelerate) bara personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra uppdraget/relationen eller för att utreda huruvida ett visst uppdrag kan vara aktuellt för dig som underkonsult. Vi behandlar personuppgifter som namn, adress, kontaktuppgifter, CV, eventuellt organisationsnummer om du har en enskild firma samt start– och slutdatum för uppdrag och ersättning.

Varför samlar vi in denna information?
Vi samlar in denna information för att kunna upprätthålla och underlätta vår relation med underkonsulten och för att kunna stötta underkonsulten vid exempelvis ett uppdrag samt för att betala ut ersättning.

Om du kontaktar Forefront i annat ärende
Om du kontaktar Forefront för annat än ovanstående kommer vi att samla in de personuppgifter om dig som du tillhandahåller oss. Det kan till exempel vara personuppgifter avseende referenser i rekryteringsprocess och individer i vårt nätverk, mediakontakter och branschkollegor. Vi behandlar även dina personuppgifter när du exempelvis anmäler dig för ett webinar eller skickar en intresseanmälan till en av våra kurser samt när vi följer upp våra utbildningsleveranser.

Varför samlar vi in denna information?
Även om det är svårt att täcka alla situationer där kontakt med Forefront kan ske, så sker en behandling av personuppgifter för att upprätthålla nödvändig eller önskad kontakt.Om du besöker något av våra kontor, kommer vi att behandla dina personuppgifter i vår reception när vi skriver in dig som besökare. Denna information sparas inte längre än för att upprätthålla syftet med behandlingen.

Beroende på syftet med vår behandling av personuppgifter, så sparar vi personuppgifter om dig olika länge. När uppgifterna ska sparas under länge period, så försäkrar vi oss om att uppgifterna bara är sparade på ett ställe/ett system.

Om du är kund hos Forefront

Personuppgifter om den specifika kundkontakten hos en kund sparas hos Forefront i enlighet med tillämplig bokföringslag (7 år).

Om du är potentiell kund hos Forefront
Personuppgifter som rör potentiella kunder sparas så länge det finns ett ändamålsenligt syfte med behandlingen.

Om du söker jobb hos Forefront
Personuppgifter från rekryteringsprocesser sparas i enlighet med tillämplig diskrimineringslag (2 år).Vi inhämtar ett samtycke från dig först om vi vill spara din data för att kunna höra av oss i framtiden om intressanta tjänster som skulle passa dig.

Om du är leverantör till Forefront
Personuppgifter om den specifika kundkontakten hos en leverantör sparas under den tid en professionell relation behöver upprätthållas och i enlighet med tillämplig bokföringslag.

Om du är underkonsult till Forefront
Personuppgifter från underkonsulter sparas under hela tiden ett avtalsförhållande råder.

Om du kontaktar Forefront i annat ärende
Uppgifter som Forefront behandlar i andra ärenden sparas endast så länge syftet och ändamålet med personuppgiftsbehandlingen kräver det och raderas därefter.

Om du är kund/potentiell kund hos Forefront
Personuppgifter från kundrelationer behandlas internt hos Forefront.

Personuppgifter från kunder/potentiella kunder kan komma att delas med tredje parter som anlitas för att utföra tjänster för vår räkning när det krävs för att administrera vår professionella relation med dig som kund och/eller potentiell kund (t.ex. tekniska, administrativa och marknadsrelaterade tjänster). Vi kommer innan delning av personuppgifter säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats som ger adekvata skyddsnivåer för dina personuppgifter.

Våra tredjepartsleverantörer är genom tillämpliga avtal förhindrade att använda dina personuppgifter för sina egna syften.

Om du söker jobb hos Forefront
Personuppgifter från en rekryteringsprocess behandlas internt hos Forefront. Om vi använder oss av en rekryteringsbyrå eller ett rekryteringsverktyg i processen, så delas dina uppgifter med dem.

Dina uppgifter kan också komma att delas med tredje part/myndigheter och offentliga organ om Forefront är skyldiga enligt lag.

Om du är leverantör till Forefront
Personuppgifter från leverantörer kan komma att delas med tredje parter som anlitas för att utföra tjänster för vår räkning när det krävs för att administrera vår professionella relation med dig som leverantör (t.ex. fakturahantering). Vi kommer innan delning av personuppgifter säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats som ger adekvata skyddsnivåer för dina personuppgifter.

Våra tredjepartsleverantörer är genom tillämpliga avtal förhindrade att använda dina personuppgifter för sina egna syften.

Om du är underkonsult till Forefront
Personuppgifter från underkonsulter behandlas internt hos Forefront.

Personuppgifter från underkonsulter kan komma att delas med våra kunder för att du som underkonsult ska kunna fullgöra ditt uppdrag hos Forefronts kunder och där få tillgång till bland annat IT-system och fysiska kontor, samt vid eventuella säkerhetskontroller.

Personuppgifter från underkonsulter kan komma att delas med tredje parter som anlitas för att utföra tjänster för vår räkning när det krävs för att administrera vår professionella relation med dig som underkonsult (t.ex. fakturahantering). Vi kommer innan delning av personuppgifter säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats som ger adekvata skyddsnivåer för dina personuppgifter.

Våra tredjepartsleverantörer är genom tillämpliga avtal förhindrade att använda dina personuppgifter för sina egna syften.

Dina uppgifter kan också komma att delas med tredje part om Forefront är skyldiga att göra så enligt lag.

Om du kontaktar Forefront i annat ärende
Personuppgifter från andra ärenden behandlas internt hos Forefront. Är det personuppgifter som härrör från personliga kontakter, så delas inte dessa med någon. Är det personuppgifter som härrör från kontakt där man representerar en verksamhet, så kan dessa uppgifter komma att delas inom Forefronts professionella nätverk.

Personuppgifter från andra ärenden kan komma att delas med tredje parter som anlitas för att utföra tjänster för vår räkning när det krävs för att administrera vår professionella relation med dig som kontaktar oss i andra ärenden (t.ex. tekniska, administrativa och marknadsrelaterade tjänster). Vi kommer innan delning av personuppgifter säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder finns på plats som ger adekvata skyddsnivåer för dina personuppgifter.

Våra tredjepartsleverantörer är genom tillämpliga avtal förhindrade att använda dina personuppgifter för sina egna syften. Vid överföringar av personuppgifter utanför EES ser vi alltid till att organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder samt avtalsmässiga villkor är i linje med tillämplig lagstiftning, rekommendation och praxis från EU och nationella myndigheter.

Forefront jobbar aktivt med att skydda alla personuppgifter vi behandlar. Vi jobbar med både organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att se till att personuppgifter vi behandlar hos oss tas hand om på ett tryggt och säkert sätt. Vi jobbar kontinuerligt med integritetsskyddsfrågor på Forefront för att försäkra oss om att våra organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder är aktuella och relevanta för att skydda personuppgifter.

Dataskyddslagstiftningen ställer upp rättigheter för individer, exempelvis att få ut ett registerutdrag eller ändra personuppgifter som vi behandlar. Forefront hanterar alla förfrågningar gällande rättigheter på ett skyndsamt och lagenligt sätt. Du kan antingen posta din förfrågan till vår adress:

Forefront Consulting
Holländargatan 13
111 36 Stockholm

eller mejla oss på gdpr@forefront.se

Om du upplever att Forefront hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt eller olagligt sätt så har du rätt att anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Vill du läsa mer om dina rättigheter kan du göra det på IMY:s hemsida.